RIF werkt! Wat kan beter?

18-01-2021

#Nieuws #RIF

Bij Katapult twijfelden we er uiteraard niet aan maar het is mooi dat onderzoek die overtuiging staaft: het Regionaal Investeringsfonds levert inderdaad een belangrijke bijdrage aan een betere aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Uit de eindevaluatie van de eerste RIF-periode (2014-2018) dat op verzoek van het ministerie van OCW werd uitgevoerd blijkt dat de samenwerking tussen scholen, werkgevers en overheden dankzij de RIF-projecten een duidelijk impuls heeft gekregen. Studenten die deelnamen aan een RIF-project hadden bovendien een grotere kans om werk op niveau te vinden dan hun collega-studenten. 


Een opsteker voor alle pps'en die zich daarvoor hebben ingespannen. Daarnaast werd de ondersteuning van de publiek private samenwerking onder de loep genomen en positief beoordeeld. Katapult helpt om de kwaliteit van aanvragen te verhogen en de ondersteunt constructief bij de ontwikkeling van de pps door knelpunten tussen praktijk en beleid te signaleren en op de agenda te zetten. Dat doet ons goed! Maar we leunen niet graag achterover  en daarom horen we graag wat er beter kan. Je doet ons een enorm plezier als je bijgaande korte enquête invult.


Aandachtspunten

Natuurlijk zijn er ook voor de overheid en de samenwerkingen lessen te leren. Aangezien de school bij veel projecten penvoerder en hoofdverantwoordelijk is, bestaat het gevaar dat de belangen van de school zwaarder wegen dan die van het bedrijfsleven. De rol van het werkveld - de private kant in de publiek-private samenwerking – en de invulling van hun commitment is vaak nog onderbelicht.


Aanbeveling

De evaluatie geeft een aantal aanbevelingen om het succes van de RIF-projecten te vergroten. Zo zou de regionale economische agenda meer leidend kunnen zijn bij de invulling van de projecten. Soms blijkt onderlinge concurrentie tussen scholen een belemmering te vormen voor het gezamenlijk indienen van RIF-aanvragen. Het ministerie zou volgens de onderzoekers een meer sturende rol kunnen spelen bij het stimuleren van de samenwerking tussen mbo-scholen in de regio.

------------------------
 
Zo’n 120 projecten ontvingen in de periode 2014-2018 subsidie van het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Bij al deze projecten was sprake van een samenwerkingsverband tussen onderwijs, bedrijfsleven en regionale overheid. Het ministerie van OCW droeg ruim 100 miljoen euro bij, de samenwerkingspartners (bedrijven en overheden) investeerden meer dan 200 miljoen euro.
------------------------
 

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter