Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek-private samenwerkingen mbo

29-09-2019

Kennis over pps #Impact en analyse #Mkb #Publicatie

Samenvatting afstudeeronderzoek van Irene van Rijsewijk. Uit de literatuur kwam naar voren dat het voor de factor ‘doelen’ belangrijk is dat deze in samenspraak gemaakt worden, dat ze duidelijk zijn voor alle partners en dat de doelen hoog ingezet, maar wel realistisch zijn. 

Download hier het onderzoek.

Lees ook