SWOT Centre of Expertise Biobased Economy

07-03-2016

Ontmoeting

"We gaan onze missie als business unit binnen de hogeschool nadrukkelijker uitdragen. Niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk relevant. We brengen de biobased gedachte naar het basisonderwijs."

Petra Koenders, directeur CoE Biobased, aan het woord. "De sterkte-zwakte analyse beantwoordde aan mijn verwachtingen. Mijn team en ik hebben het ervaren als open en constructief. We stelden vragen over en weer. Het voelde als een frisse wind die bovendien goed uitpakte.

Objectieve experts legden de thermometer erbij om ons feedback en tips te kunnen geven en op blinde vlekken te wijzen. We kregen concrete tips die we nog vóór september kunnen verwerken, maar ook aanwijzingen voor de langere termijn. Het Centre of Expertise Biobased Economy gaat concreet aan de slag.

Wij gaan:

  • Als team binnen Avans en Hogeschool Zeeland werken aan onder meer verdieping en verbreding van de biobased economy naar het juridisch domein, marketing, business cases en het bouwdomein.
  • Het innovatieve karakter van onze activiteiten én organisatievorm explicieter uitdragen; ons onderscheidend vermogen sterker aanzetten en samenwerking zoeken. 
  • Bedrijven over de streep trekken om in de toekomst voor ons te betalen. De term publiek-privaat waarmaken.
  • Onze missie als business unit binnen de hogeschool nadrukkelijker uitdragen. Niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk relevant. We brengen de biobased gedachte naar het basisonderwijs.

Zo dragen we daadwerkelijk bij aan een biobased society met een duurzaam ecosysteem.

Voor deze missie zetten we ons blijvend in!"

Document: Eindverslag SWOT CoE Biobased.pdf

Link: Centre of expertise Biobased Economy