Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Financieringsregelingen

Tools overzicht

Ben je op zoek naar een manier om je samenwerkingsverband te financieren? Kijk eens rond in de verschillende regelingen*. Met de filter kun je selecteren met welk type organisatie je een subsidie aan wilt vragen en welke doelstelling jullie met de samenwerking willen bereiken.

Mist er nog een regeling? Voeg deze dan hier toe. 


Regelingen vanuit sociaal herstelpakket
Op de pagina van Techniekpact vind je een specifiek overzicht van een aantal regelingen die er zijn/komen vanuit het sociaal herstelpakket van het Rijk.

Klik hier

*Aan deze regelingen kunnen geen rechten worden ontleend

Selecteer niveau


Selecteer activiteitGevonden regelingen

Subsidie regeling praktijkleren

Wilt u als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking.

 

Naam regeling Subsidieregeling praktijkleren  
Subsidie voor    
Subsidieverstrekker        
Looptijd     
Aanvraagperiode    
Financiering    
Meer informatie    

Interreg NWE

Interreg NWE
 

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Het Interreg is deel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), en daarmee ook van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen). Binnen de Intterreg zijn er verschillende subsidies te onderscheiden, die zich allemaal richten op een bepaalde geografische regio.

Naam regeling

Interreg NWE

Interreg Community Initiative – North West Europe
Subsidie voor

Overheden, kennisinstellingen, Bedrijven, ontwikkelingsmaatschappen, non-profitinstellingen,private partijen zonder winstoogmerk.

De belangrijkste uitdagingen in Noordwest-Europa worden met deze 5 prioriteiten aangepakt:

*Slimme klimaatbestendigheid voor NWE-gebieden (natuur en biodiversiteit, klimaatadaptatie);
*Slimme en rechtvaardige energietransitie (energie-efficiëntie, hernieuwbare energie);
*Overgang naar een plaatsgebonden circulaire economie (circulaire economie en grondstoffenefficiëntie);
*Innovatiecapaciteit in NWE-regio’s bevorderen;
*Overgang naar een sociaal inclusieve, duurzame en veerkrachtige samenleving (arbeidsmarkt, gezondheidszorg, cultuur en toerisme)

Subsidieverstrekker

EFRO

het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Een voorstel dient u in via het programma Jems Jems: The project application and monitoring system | Interreg NWE (nweurope.eu)
Looptijd 2021 - 2027  
Aanvraagperiode 15 november 2023 tm 21 maart 2024  NWE werkt in de programmaperiode 2021-2027 met 2 open calls-for-proposals per jaar.
Financiering

€25.000.
Maximaal 60% financiering per project

U kunt met de Projectstimuleringsregeling (PSR) een bijdrage aanvragen voor de voorbereidingskosten van een Interreg-projectvoorstel. De maximumbijdrage die u kunt aanvragen is €25.000.

Een project krijgt maximaal 60% financiering. Soms kunnen andere partijen helpen om de resterende cofinanciering rond te krijgen, zoals gemeenten, provincies of het Rijk.

Meer informatie Interreg North West Europe (NWE) (rvo.nl)

About the Programme 2021-2027 | Interreg NWE (nweurope.eu)


Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

Interreg NSR

Interreg NSR

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Het Interreg is deel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), en daarmee ook van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen).  Binnen de Intterreg zijn er verschillende subsidies te onderscheiden, die zich allemaal richten op een bepaalde geografische regio.

Naam regeling

Interreg NSR 

 

Interreg Community Initiative – North Sea Region

 
Subsidie voor

Overheden, kennisinstellingen, Bedrijven, ontwikkelingsmaatschappen, non-profitinstellingen,
private partijen zonder winstoogmerk.

Grensoverschrijdende samenwerking om een groenere, duurzamere toekomst. Projecten kunnen ingediend worden door een consortium dat bestaat uit minimaal drie partijen uit drie verschillende landen. 4 prioriteiten:

Robuuste en Slimme economieën in de Noordzeeregio, Een groene transitie, Klimaatbestendige Noordzeeregio, Beter bestuur

Subsidieverstrekker

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
Looptijd

2021 - 2027

 
Aanvraagperiode

 

4e oproep: Oktober 2023 – Januari 2024. Beslissing: Mei 2024
5e oproepl: Mei – September 2024. Beslissing: December 2024

Financiering Maximaal 60% van de projectkosten  Voor Small- scale projecten: maximaal €500,000. Voor Reguliere projecten: €1 miljoen – €6 miljoen
Meer informatie Interreg North Sea Region (NSR) (rvo.nl)

North Sea Region, Interreg VB North Sea Region ProgrammeVragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

Interreg DE-NL

Interreg NSR

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Het Interreg is deel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), en daarmee ook van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen). Binnen de Intterreg zijn er verschillende subsidies te onderscheiden, die zich allemaal richten op een bepaalde geografische regio.

 

Naam regeling

Interreg NSR

Interreg Community Initiative – North Sea Region
Subsidie voor

Overheden, kennisinstellingen, Bedrijven, ontwikkelingsmaatschappen,
non-profitinstellingen, private partijen zonder winstoogmerk.

Grensoverschrijdende samenwerking om een groenere, duurzamere toekomst. Projecten kunnen ingediend worden door een consortium dat bestaat uit minimaal drie partijen uit drie verschillende landen. 4 prioriteiten:

1. Robuuste en Slimme economieën in de Noordzeeregio: Een groene transitie, Klimaatbestendige Noordzeeregio, Beter bestuur
Daarnaast zijn nog 3 thema’s relevant: 1) digitalisering, 2) landelijke-stedelijke verbanden, 3) sterktes en uitdagingen in het Noordzee-bassin

Subsidieverstrekker

   EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
Looptijd

2021 - 2027

 
Aanvraagperiode 3e oproep: Maart-Juni 2023.
Beslissing: Oktober 2023

4e oproep: Oktober 2023 – Januari 2024. Beslissing: Mei 2024
5e oproepl: Mei – September 2024. Beslissing: December 2024

Financiering

Maximaal 60% van de projectkosten

Voor Small- scale projecten: maximaal €500,000. Voor Reguliere projecten: €1 miljoen – €6 miljoen
Meer informatie Interreg North Sea Region (NSR) (rvo.nl) North Sea Region, Interreg VB North Sea Region Programme

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

 

Interreg VL-NL

Interreg VL-NL

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Het Interreg is deel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), en daarmee ook van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen). Binnen de Intterreg zijn er verschillende subsidies te onderscheiden, die zich allemaal richten op een bepaalde geografische regio.

Naam regeling

Interreg VL-NL

Interreg Vlaanderen-Nederland
Subsidie voor Bedrijven (mkb), overheden en kennisinstellingen binnen Limburg, Noord-Brabant, Zeeland Doel: een slimmer, groener, socialer Europa en een Europa zonder grenzen. In Vlaanderen gaat het om Vlaanderen. Aan Nederlandse zijde wordt het gebied gevormd door de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het grensoverschrijdende karakter van een Interreg-project is uiteraard essentieel per project: aan beide zijden van de grens moet men zorgen voor activiteiten, cofinanciering en partners. Als het een meerwaarde betekent voor het project, kan je trouwens ook nog partners betrekken van buiten het programmagebied, met name vanuit nabijgelegen economische centra zoals bij voorbeeld Rotterdam – Rijnmond.
Subsidieverstrekker

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen
Looptijd 2021 - 2027  
Aanvraagperiode   Je kan projecten aanmelden binnen iedere prioriteit van het programma: een slimmer, groener, socialer Europa en een Europa zonder grenzen. In een latere fase kunnen we mogelijk oproepen lanceren voor specifieke prioriteiten, doelstellingen of aandachtspunten. 
Financiering   Het programma wil hiervoor maximaal € 49,5 miljoen toekennen. Samen met het budget van de eerste oproep, komt dit samen op € 121 miljoen dat voor 60% van de beschikbare middelen staat.
Meer informatie Samenwerken in de Lage Landen? Grijp je kans! - Grensregio Interreg Vlaanderen-Nederland - Grensregio


Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

Interreg EMR

Interreg EMR

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Het Interreg is deel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), en daarmee ook van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen). Binnen de Intterreg zijn er verschillende subsidies te onderscheiden, die zich allemaal richten op een bepaalde geografische regio.

Naam regeling Interreg EMR Interreg Euregio Maas-Rijn
Subsidie voor Maas-Rijn Regio (Limburg) samenwerkingen tussen de regionale gebieden in verschillende landen

Projecten worden ondersteund die groenere groei bevorderen in de grensregio’s van Nederland, Duitsland en Belgie. Projecten worden geholpen die een transitie naar een groenere samenleving en economie faciliteren. Thema’s zijn: Industriële transitie, Op weg naar een groene samenleving, Gezonde burgers, Toerisme in een hoog-kwaliteit regiLeven en we, rken zonder grenzen.

Subsidieverstrekker

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Looptijd 2021-2027  
Financiering   Interreg Euregio Maas-Rijn financiert projecten tot 50% met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor de periode 2014-2020 is in totaal 96 miljoen euro aan middelen uit het EFRO beschikbaar. De partnerregio's van Interreg Euregio Maas-Rijn bieden cofinanciering als zij het project hiervoor passend vinden. 
Meer informatie   Over Interreg | Interreg Euregio Maas-Rijn (interregemr.eu)


Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

Interreg Europe

Interreg Europa

Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Het Interreg is deel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), en daarmee ook van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen). Binnen de Intterreg zijn er verschillende subsidies te onderscheiden, die zich allemaal richten op een bepaalde geografische regio.

Naam regeling Interreg Europa  
Subsidie voor

Nationale, regionale en locale authoriteiten. Andere relevante organen verantwoordelijk voor het implementeren van regionale ontwikkelingsbeleid (zoals o.a. mkb’s, kennisinstellingen,
klimaatorganisaties, NGO’s).

Projecten worden ondersteund in vijf thematische EU prioriteiten en een thematisch onderwerp op beter bestuur:Slim, Groen, Verbonden, Sociaal, Burgers, Bestuur

Subsidieverstrekker

ERDF

The Interreg Europe wordt gefinancierd door de European Regional Development Fund, ook wel EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Looptijd

2021 - 2027

 
Aanvraagperiode 3e oproep: lente 2024

Nog te bevestigen:

2e oproep: 1e kwartaal 2023
3e oproep: 1e kwartaal 2024
4e oproep: 1e kwartaal 2025

Financiering

 

Het gemiddelde totale budget per project is 1 à 2 miljoen euro. Partners uit de EU-lidstaten ontvangen tot 80% van de projectactiviteiten; Particuliere non-profitorganisaties kunnen 70% van hun kosten terugkrijgen;

Meer informatie

Verbetering van de uitvoering van het beleid inzake regionale ontwikkeling, met inbegrip van
investeringen inwerkgelegenheid en groeidoelstellingenprogramma's, door de uitwisseling van
ervaringen te bevorderen,innovatieve benaderingen en capaciteitsopbouw met betrekking tot de identificatie, verspreiding en overdracht van goede praktijken bij actoren in het regionaal beleid.

Interreg Europe | Interreg Europe - Sharing solutions for better policy

Next call for projects | Interreg Europe - Sharing solutions for better policy

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

 

JTF

JTF

Het JTF richt zich op sociaal economische regio’s die het meest zijn getroffen door transitie (bijvoorbeeld mijnbouwregio’s of aardgaswinningsregio’s als Groningen). Het JTF zet in op drie verschillende sporen: Arbeidsmarkt, Innovatie en Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur in de geselecteerde JTF-gebieden. Hierbij dient het JTF ervoor om op deze vlakken voor de toegekende gebieden een mogelijkheid te bieden om zo regionale verschillen zoveel mogelijk te voorkomen.

Wanneer aanbevolen; als het project binnen een van de volgende drie sporen valt:

Naam regeling

JTF                    

Just Transition Fund - Fonds voor een rechtvaardige transitie, draagt bij aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa.
Subsidie voor

Delfzijl en omgeving           
Oost-Groningen / Overig Groningen
Emmen / Ijmond 
Groot-Rijnmond
Zeeland / West Noord-Brabant
Zuid-Limburg

Het JFT zal een belangrijk instrument zijn om de gebieden te ondersteunen die het meest worden getroffen door de overgang naar klimaatneutraliteit door hen op maat gemaakte ondersteuning te bieden. De provincie Groningen is samen met de gemeente Emmen de grootste van de zes regio's in ons land die aanspraak maken op het fonds. De andere regio's zijn IJmond, Groot-Rijnmond, Zeeland, West Noord-Brabant en Zuid-Limburg. Totaal is er 623 miljoen euro beschikbaar voor Nederland. Alle zes de JTF-regio's stellen een eigen regioplan op. Ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid bundelt dit tot een nationaal JTF-plan. 
Subsidieverstrekker

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen
Looptijd 2021 - 2027  
Aanvraagperiode Medio december 2022 worden de publieksvriendelijke versies van het Operationeel programma JTF en TJTP's ná goedkeuring van de Europese Commissie gepuliceerd  
Financiering Totaal 623 miljoen Euro

Totaal is er 623 miljoen euro beschikbaar voor Nederland. Via de volgende links komt u op de websites van de intermediaire instanties. Meer informatie volgt medio december op de website van UVB: JTF 2021-2027: Just Transition Fund | Subsidie en regeling | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)

West-Nederland: Kansen voor West - Ontdek wat Europees geld aan kansen biedt!
Noord-Nederland: Home | SNN
Zuid-Nederland: Stimulus Programmamanagement Eindhoven

Meer informatie Financieringsbronnen voor een rechtvaardige transitie | Europese Commissie (europa.eu) JTF 2021-2027: Just Transition Fund | Subsidie en regeling | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

Horizon Europe

Horizon Europe

Horizon Europe moet wetenschap en innovatie verder stimuleren om zo het concurrentievermogen van Europa verder te vergroten. Het programma is opgedeeld in drie pijlers. Daarnaast is er een horizontale pijler. Die zich richt op het optimaliseren van de impact van alle projecten die met hulp van Horizon Europe uitgevoerd worden.

De drie pijlers zijn: (1) Excellent onderzoek,  (2) Wereldwijde uitdagingen en industriële concurrentie, (3) Innovatief Europa. De horizontale pijler wordt “Horizontale acties” genoemd. Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband kan aanspraak maken op de subsidieregeling

Naam regeling

Horizon Europe

 
Subsidie voor

Horizon Europe biedt straks veel kansen voor:

 • Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en/of innovatie in internationaal verband;
 • Individuele onderzoekers.

Samenwerkingen waarbij de EU, nationale authoriteiten en/of de private sector gezamenlijk streeft naar de ontwikkeling en implementatie van onderzoeksprogramma’s

Subsidieverstrekker

European Defence Fund & complementen by the Eurotom Research and Training Programme

Horizon Europe, the EU research and innovation programme (2021-27) - Publications Office of the EU (europa.eu)
Looptijd

2021 - 2027

 
Aanvraagperiode diverse momenten Werkprogramma’s verkondigen de specifieke onderzoek- en innovatiegebieden die worden gefinancierd. De komende oproepen voor voorstellen zijn te vinden via de volgende link: Search Funding & Tenders (europa.eu)
Financiering

Per onderzoek verschillend

Budget van €95,5 miljard. Dit is inclusief €5,4 miljard van NextGenerationEU, en een aanvullende versterking van €4,6 miljard
Meer informatie   Horizon Europe | Onderzoek en Innovatie (rvo.nl)

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

 

EFRO SSN

EFRO - Samenwerkingsverband Noord Nederland

EFRO is een van de Europese structuurfondsen en is bedoeld om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen. Hiermee sluit EFRO aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid. Om deze doelstellingen te bereiken financiert het fonds programma's voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio's en voor de omschakeling van regio's met afnemende industriële activiteit. Wat betreft de meer ontwikkelde regio’s binnen de EU, zoals Nederland, richt het fonds zich onder meer op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid. EFRO bestaat uit vier regelingen voor de vier landsdelen.

Naam regeling

SNN

Samenwerkingsverband Noord Nederland
Subsidie voor

Ondernemers, mkb’s, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, en de gemeenten Assen, Emmen,
Leeuwarden en Groningen.

Gericht op brede welvaart en het bewerkstelligen van maatschappeljike en economische impact. Dit doen ze door zich te richten op de volgende vier transities:

 1. van een lineaire naar een circulaire economie
 2. van fossiele naar hernieuwbare energie
 3. van zorg naar (positieve) gezondheid
 4. van analoog naar digitaal

Van analoog naar digitaal’ is daarnaast ook een doorsnijdend thema, samen met de thema’s ‘human capital’, ‘ondernemerschap’, ‘interregionalisering’ en ‘digitalisering’.

Subsidieverstrekker

EFRO     

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkelingen
Looptijd

2021 - 2027

 
Aanvraagperiode

Oktober: Vanaf 9 oktober: Call Valorisatie 2023 Middelgroot (van €350.000 tot €800.000)

November Vanaf 1 december: Mkb haalbaarheidsvoucher - in samenwerking met proeftuinen 

December: Vanaf 1 december: Visie instrument EFRO transities

Programma EFRO 2021-2027 | SNN
Financiering

Maximaal bedrag: €3.000.000   (Resterend budget: € 15.000.000)

(Verder) werken aan onderscheidend vermogen (EFRO) 
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:Aanvragen mogelijk t/m 1 mei 2024

 

Maximaal bedrag: € 45.000  Resterend budget € 2.000.000

Mkb haalbaarheidsvoucher
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:Aanvragen mogelijk t/m 30 november 2024

 

Maximaal bedrag: € 800.000   (Resterend budget: € 16.500.000)

Valorisatie 2023 Middelgroot (van €350.000 tot €800.000)
Drenthe, Friesland, Groningen
Status: Aanvragen mogelijk t/m 29 februari 2024

Meer informatie  

Programma EFRO-NNL 2021-2027 - Sammenvatting (snn.nl)
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2021-2027 | SNN

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

EFRO Op Oost

EFRO

EFRO is een van de Europese structuurfondsen en is bedoeld om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen. Hiermee sluit EFRO aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid. Om deze doelstellingen te bereiken financiert het fonds programma's voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio's en voor de omschakeling van regio's met afnemende industriële activiteit. Wat betreft de meer ontwikkelde regio’s binnen de EU, zoals Nederland, richt het fonds zich onder meer op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid. EFRO bestaat uit vier regelingen voor de vier landsdelen.

Omschrijving

A

B

Naam regeling

Op Oost

Op Oost valt onder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Subsidie voor

Overijssel & Gelderland

 • MKB
 • Quadrupel helix-samenwerking
 • Regionale samenwerkingsverbanden van ondernemingen met kennisinstellingen en/of overheden en/of gebruikersgroepen

Prioriteit 1: Valorisatie van kennis en innovaties door het MKB door meer private investeringen in ontwikkeling en innovatie

Prioriteit 2: Bevorderen van hernieuwbare energie.

Prioriteit 3: Slimme energiesystemen

 

Als een project op één van de volgende thema’s speelt dan is het een interessante kans, zeker als aanjaagfunctie voor de regio. Thema’s:

 • Slimmer Europa;
 • Een groener, koolstofarm Europa

Onder beide thema’s vallen velen subthema’s, gericht op o.a. sociale innovatie en digitalisering.

Subsidieverstrekker

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Looptijd

2021 - 2027

 

Aanvraagperiode

verschillende aanvraag tijdvakken

 

Financiering

verschillende budgetten per onderdeel

€54.476.177,00 voor Prioriteit 1 Zie pagina 24&25

€12.266.029,00 voor prioriteit 2. Zie pagina 32&33

€12.266.029,00 voor prioriteit 3. Zie pagina 41

Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland (gelderland.nl)

Meer informatie

EFRO Oost (efro-oost.eu)

Besluit Subsidieplafonds 2022 voor het Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland (gelderland.nl)

 

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

EFRO Op Zuid

EFRO - Op-Zuid – RIS3

EFRO is een van de Europese structuurfondsen en is bedoeld om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen. Hiermee sluit EFRO aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid. Om deze doelstellingen te bereiken financiert het fonds programma's voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio's en voor de omschakeling van regio's met afnemende industriële activiteit. Wat betreft de meer ontwikkelde regio’s binnen de EU, zoals Nederland, richt het fonds zich onder meer op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid. EFRO bestaat uit vier regelingen voor de vier landsdelen.

Naam regeling Op-Zuid – RIS3 Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie
Subsidie voor Begunstigden zijn het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden, burgercoöperaties, intermediaire organisaties (ROM’s), campussen en onder andere valorisatieorganisaties in Zuid-Nederland en daarbuiten met aantoonbare meerwaarde. Impuls geven aan innovatie met economisch rendement én maatschappelijke impact op 5 transities: energie-, grondstoffen-, klimaat-, landbouw- en voedings- en gezondheidstransitie.

De doelgroep kent geen verbijzondering op specifieke sectoren zoals in het reguliere OP Zuid 2014-2020 het geval was. Alle sectoren met projecten binnen de bovenstaande focusgebieden kunnen een aanvraag indienen.

Subsidieverstrekker

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Looptijd 2021 - 2027  
Aanvraagperiode

19 februari 2024 09:00 uur tot 12 april 2024 17:00 uur.

16 september 2024 09:00 uur tot 1 november 2024 17:00 uur.

Doelstellingen:

1. Innovatie van het opwekken van hernieuwbare energie
2. Het ontwikkelen van slimme energiesystemen
--> 2x 12,5 miljoen

3. Innovatiebevordering: Klimaat, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid
--> 2x 12,5 miljoen

     
Financiering €25 miljoen in het jaar 2024: per tijdvak 25 mln voor specifieke doelstellingen (1+2 en 3) 105 miljoen euro beschikbaar [PA1] stelt voor projecten die de innovatiekracht van Zuid-Nederland benutten voor economische én maatschappelijke impact. Daar bovenop investeert het Rijk ruim 19 miljoen euro en ook de drie Zuid-Nederlandse provincies bieden cofinanciering. Goedkeuring-van-het-Programma-EFRO-2021-2027-Zuid-Nederland-door-de-Europese-Commissie.pdf (stimulus.nl)
Meer informatie   Openstellingen - OPZuid 2021-2027 (stimulus.nl)

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl


 [PA1]Onduidelijk of dit volledig voor Op Zuid is, of ook deels voor bijv. HorizonEurope

EFRO Kansen voor West

EFRO

EFRO is een van de Europese structuurfondsen en is bedoeld om de belangrijkste economische onevenwichtigheden tussen de Europese regio's terug te dringen. Hiermee sluit EFRO aan bij de doelstellingen van het Europese regionale beleid. Om deze doelstellingen te bereiken financiert het fonds programma's voor de ontwikkeling en structurele aanpassing van achtergebleven regio's en voor de omschakeling van regio's met afnemende industriële activiteit. Wat betreft de meer ontwikkelde regio’s binnen de EU, zoals Nederland, richt het fonds zich onder meer op het versterken van de regionale concurrentiekracht en het vergroten van de werkgelegenheid. EFRO bestaat uit vier regelingen voor de vier landsdelen.

Naam Regeling

KvW – EFRO 2022-2029

Kansen voor West – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2022-2029

Subsidie voor

Samenwerkingsverbanden waarin diverse partijen (opleiders-overheid en bedrijfsleven)

Bij voorkeur zijn vertegenwoordigd uit de vier Randstadprovincies
(Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grootste steden
(Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht)

Bij Kansen voor West 3 staan de volgende 6 doelstellingen centraal:

 • Innovatie

 • Energie-efficiëntie

 • Hernieuwbare energie

 • Energiesystemen

 • Circulaire economie

 • Duurzame stedelijke ontwikkeling

Subsidie verstrekker

EFRO + aanvullen Rijkscofinanciering

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Looptijd

2022 -2029

In deze periode is er twee keer per jaar een openstelling waarop diverse ‘calls’ worden opengezet.

Aanvraagperiode

open sinds 1 juni 2022

Zie actuele openstellingen: Beschikbare budgetten (kansenvoorwest.nl)

Financiering

Een budget van 237 miljoen euro. Gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) met 200 miljoen euro en 37 miljoen euro Rijkscofinanciering.

Zie https://kvw3.kansenvoorwest.nl/files/monitor-openstellingen-kvw3-sept-2022.zip voor maximale bijdrage per openstelling

Meer informatie

Kansen voor West - Ontdek wat Europees geld aan kansen biedt!

 

 

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

CoVe

CoVEs brengen een breed scala van lokale, regionale en nationale partners uit verschillende landen bij elkaar om samen ‘skills ecosystemen’ te ontwikkelen die bijdragen aan regionale ontwikkeling, innovatie, industrieclusters en slimme specialisatiestrategieën, evenals aan sociale inclusie. Ze delen een gezamenlijke interesse in specifieke sectoren (bijvoorbeeld groene en circulaire technologieën, e-mobility of gezondheidszorg) en een innovatieve benadering om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken (bijvoorbeeld artificiële intelligentie, klimaatverandering of de integratie van migranten).

Aantal en profiel van deelnemende organisaties: Het partnerschap moet bestaan uit ten minste 8 volwaardige partners uit ten minste 4 EU-lidstaten of derde landen die met het programma zijn geassocieerd (inclusief ten minste 2 EU-lidstaten).

Naam regeling CoVe                                        Centre of Vocational Excellence
Subsidie voor 

Instellingen van beroepsonderwijs en -training, bedrijven, organisatiesiehet bedrijfsleven vertegenwoordigen, onderzoeksinstituten en alle  andere
relevante organisaties op het gebied van beroepsonderwijs en -training of de arbeidsmarkt.

Regionale ontwikkeling, innovatie, industrieclusters en slimme specialisatiestrategieën, evenals
aan sociale inclusie. Ze delen een gezamenlijke interesse in specifieke sectoren en een
innovatieve benadering om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Aantal en profiel van deelnemende organisaties: Het partnerschap moet bestaan uit ten minste
8 volwaardige partners uit ten minste 4 EU-lidstaten of derde landen die met het programma zijn geassocieerd (inclusief ten minste 2 EU-lidstaten).

Subsidieverstrekker EACEA De subsidieaanvraag via het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) in Brussel. We noemen deze mogelijkheden ook wel ‘centrale acties’.
Looptijd 2021 - 2027

CoVe valt volledig onder de Erasmus+

Een project in het kader van Centres of Vocational Excellence heeft een looptijd van 4 jaar. De exacte duur van jouw project hangt af van de specifieke doelstelling en de activiteiten die je wilt gaan uitvoeren. Dat geef je aan in de aanvraag.

Aanvraagperiode 5 december 2023 – 7 mei 2024  Funding & tenders (europa.eu)
Financiering Volgens een ‘’lump sum funding model’’ maximaal 4.000.000 per project 56.000.000 voor het jaar 2024
Meer informatie CoVE Factsheet 2023.pdf (erasmusplus.nl)

Funding & tenders (europa.eu)

Centres of Vocational Excellence - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu)

Centres of Vocational Excellence | Erasmus+ (erasmusplus.nl)

 

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl of b.grievink@ptvt.nl 

Nationaal Groeifonds

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor voorstellen die het verschil gaan maken voor de toekomst van Nederland, dat vraagt om forse investeringen. Om die reden is er een financiële ondergrens vastgesteld. Alleen voorstellen die minimaal € 30 miljoen aan subsidie nodig hebben, komen in aanmerking. Let op: voor ondernemers gelden zogenaamde staatssteunregels, waardoor vaak slechts een deel van de kosten gesubsidieerd kunnen worden. De totale projectomvang zal dan hoger moeten liggen om aan de eis van € 30 miljoen te kunnen voldoen.  

Naam regeling

NGF

Nationaal Groeifonds
Subsidie voor

Voor iedereen die een aantoonbare bijdrage kan leveren aan de
groei van het duurzame  verdienvermogen van Nederland, waarbij het
voorstel valt onder:
1) Kennisontwikkeling, of 2) Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor voorstellen die het verschil gaan maken voor de toekomst van Nederland,
dat vraagt om forse investeringen. Om die reden is er een financiële ondergrens vastgesteld. Alleen voorstellen
die minimaal € 30 miljoen aan subsidie nodig hebben, komen in aanmerking. 

Let op: voor ondernemers gelden zogenaamde staatssteunregels, waardoor vaak slechts een deel van de kosten
gesubsidieerd kunnen worden. De totale projectomvang zal dan hoger moeten liggen om aan de eis van € 30 miljoen te kunnen voldoen.  

Voor meer criteria zie: Wie kan een aanvraag indienen en hoe werkt de selectie? | Nationaal Groeifonds

Subsidieverstrekker Ministerie van EZK & Ministerie van Financiën ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet.
Looptijd 2021 – 2025  
Aanvraagperiode

Naar verwachting kunt u de Subsidieregeling Nationaal Groeifonds

aanvragen vanaf 1 juni 2024 tot en met 31 december 2024. 

Wie kan een aanvraag indienen en hoe werkt de selectie? | Nationaal Groeifonds

Aanvraag indienen kan via deze link:Subsidieregeling Nationaal Groeifonds (rvo.nl)

Financiering Eenmalige bijdrage van minimaal €30 miljoen per aanvraag

 

Meer informatie Home | Nationaal Groeifonds Subsidieregeling Nationaal Groeifonds (rvo.nl)

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

 

MDIEU

MDIEU

Met de MDIEU regeling ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers tegelijk óók investeren in duurzame inzetbaarheid.

Subsidiabele activiteiten:

Naam regeling MDIEU Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden
Subsidie voor

Als hoofdaanvrager kunnen optreden bij een samenwerkingsverband:

 • een werkgeversorganisatie
 • een werknemersorganisatie
 • een O&O fonds (A&O fonds wordt hiermee ook verstaan)
 
Subsidieverstrekker Ministerie van SZW Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) | Subsidie en regeling | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)
Looptijd 2021 - 2025 Er wordt in de periode 2021 tot en met 2025 in ieder geval vier keer een aanvraagtijdvak opengesteld voor een subsidie voor activiteitenplannen van sectorale samenwerkingsverbanden. 2024: vierde aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen
Aanvraagperiode
 • Aanvraagtijdvakken:
  - april 2024
  - september 2024
Opening nieuw aanvraagtijdvak MDIEU activiteitenplannen | Nieuwsbericht | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)
Financiering een vaste subsidie van €20.000 964 miljoen euro beschikbaar gedurende de periode van vijf jaren. Samenwerkingsverbanden kunnen een subsidie van €10.000 aanvragen om hun sectoranalyse te (laten) updaten. Over MDIEU | Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)
Meer informatie

 

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) | Subsidie en regeling | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)

Duurzame inzetbaarheid bedrijven (MDIEU) | Subsidie en regeling | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)

Webinar: Om nieuwe aanvragers op weg te helpen, zal op 6 februari 2024 een voorlichtingswebinar over de subsidie worden georganiseerd van 10:00 tot 12:00 uur. klik hier voor meer info

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

RegioDeals

Regio Deals

In Regio Deals werken regionale partijen en het Rijk samen als partners om de brede welvaart te vergroten. Dit gaat over de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in Nederland. Rijk, regionale overheden, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan een partnerschap met elkaar aan om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken.

Naam regeling Regio Deals Stimulering Arbeidsmarkt Positie
Subsidie voor partijen zijn bijvoorbeeld regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties Regionale overheden, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties maken samen een complete aanpak die past bij het gebied. Vervolgens werken de regio en het Rijk het voorstel samen uit tot een Regio Deal. De partners houden de brede welvaart steeds in het oog als zij Regio Deals selecteren, uitwerken en afsluiten.
Subsidieverstrekker

Ministerie van BZK 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningkrijgsrelaties
Looptijd

2022-2025

 
Aanvraagperiode Regio Deals (rvo.nl)

Verwachting:
Vijfde tranche (2023) en zesde tranche (2024)

Financiering

Per Regio Deal minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen

Van 2022 tot en met 2025 is € 900 miljoen beschikbaar vanuit de Regio Envelop. In totaal is er € 284,2 miljoen beschikbaar voor de Regio Deals in de 4e ronde (2023). € 300,6 miljoen in 2024 en € 300,6 miljoen in 2025.

De bijdrage uit de Regio Envelop bedraagt per Regio Deal minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen.

Let op: Uitgangspunt is dat de regio/regionale partners hetzelfde bedrag aan cofinanciering bijdragen. Deze cofinanciering kan komen uit zowel publieke als private middelen. Waarbij kwetsbare regio’s beargumenteerd mogen afwijken.

Meer informatie Kom naar de Regio Deal-dagen en verbeter uw voorstel voor een Regio Deal | Nieuwsbericht | Elke regio telt

Regio Deals - vierde tranche (rvo.nl)

kamerbrief-over-aanpak-vierde-tranche-regio-deals.pdf (overheid.nl)

De Regio Deals | Regio Deals | Rijksoverheid.nl

Regio Deals (rvo.nl)

Vragen? Mail naar hallo@wijzijnkatapult.nl

Lees ook