Trainingsbureau

30-09-2019

Kennis over pps #Leven lang ontwikkelen #Business modellen

In het businessmodel waarin een leven lang leren wordt gefaciliteerd, ontwikkelt de PPS korte trainingen, masterclasses en leergangen. De trainingen komen voort uit het businessmodel ‘opleidingshuis’, waarin het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samen (nieuw) onderwijs hebben ontwikkeld. In de PPS wordt de nieuw ontwikkelde opleidingsinhoud in een verkorte variant verder ontwikkeld. Vervolgens wordt een netwerk opgebouwd onder professionals in het bedrijfsleven (die de trainingen bijwonen).

Klantgroepen

De PPS spreekt verschillende klantgroepen aan: grotere organisaties waaraan maatwerktrainingen kunnen worden verkocht, werkzoekenden die zich kunnen laten bijscholen en omscholen, maar ook zzp’ers die hun kennis en vaardigheden op peil willen houden.

Voorbeelden van proposities

  • Kortcyclisch onderwijs aanbieden. De PPS faciliteert het behalen van diploma’s en certifi caten met trajecten die verschillende vormen kunnen aannemen. Stages, praktijkopdrachten en afstudeervakken van deelnemers zijn gericht op de leerdoelen van de opleiding of cursus. Nieuwe opleidingen worden in een korte variant aangeboden aan professionals door middel van open inschrijvingen (professionals kunnen zichzelf opgeven) of maatwerktrajecten voor grotere organisaties. Na het afronden van een training ontvangen de deelnemers een certifi caat van de PPS, eventueel aangevuld met een certifi caat van de partner-onderwijsinstellingen.
  • Functioneren als proeftuin. In de PPS worden nieuwe onderwijsvormen getest alvorens de onderwijsinstellingen deze concepten in complete mbo- of hbo-opleidingen opnemen.

Verdienen & verduurzamen

Het aanbieden van trainingen genereert inkomsten voor de PPS. Voor private inkomsten voor deze trainingen worden tarieven berekend die kostendekkend zijn. Daarmee wordt voorkomen dat publieke middelen private activiteiten financieren.

Key resources

De trainingen worden verzorgd door docenten en trainers die bij de partners werken (bedrijven en opleidingsinstellingen), maar ook externe trainers worden ingezet. Trainingen worden onder meer aangeboden met behulp van nieuwe technologieën en onderwijsvormen zoals webinars en MOOC’s.

Distributiekanalen

De trainingen worden commercieel en actief in de markt gezet door accountmanagers en met gebruik van (online) marketing.

Lees ook