Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Uitslag tweede ronde Nationaal Groeifonds bekend: honderden miljoenen euro's naar de regio’s voor samenwerking en kennisontwikkeling

13-04-2022

Overheid #Opschalen #Nieuws #EZK

Een enorme impuls voor samenwerking en kennisontwikkeling in de regio. Het Nationaal Groeifonds investeert honderden miljoenen euro's voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio. Hierdoor wordt het mogelijk dat we gezamenlijk grote stappen kunnen zetten zodat er voldoende én goed geschoolde mensen worden opgeleid voor het mkb. Het voorstel Opschaling van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs waar Katapult bij betrokken was heeft 210 miljoen euro voorwaardelijk toegekend gekregen. 

Bekijk hier het persbericht vanuit het Ministerie van Economische zaken en klimaat: Kabinet trekt 5 miljard euro uit voor duurzame economische groei en toekomstige welvaart.

Pieter Moerman, medeoprichter Katapult: “Dit is geweldig nieuws voor de 10.000 bedrijven, en de 8.000 docenten die de afgelopen 10 jaar intensief zijn gaan samenwerken en daarmee jaarlijks 120.000 studenten bereiken. Met al deze investeringen is het nu tijd om de volgende stap te zetten: ondersteuning van het mkb voor de transities in bijvoorbeeld energie en digitalisering.” 

Opschalingsplan publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs
Het opschalingsplan waar wij samen met een groot aantal betrokken samenwerkingen binnen het netwerk van Katapult en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hard aan hebben gewerkt bevat een aanpak voor opschaling van publiek private samenwerking (pps) in het beroepsonderwijs. In deze pps’en investeren, experimenteren en innoveren docenten, onderzoekers, studenten, werkgevers en werknemers samen voor toekomstbestendig beroepsonderwijs en een toekomstbestendige beroepspraktijk. Hiermee kunnen we een deel van de kloof dichten tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. En geven we een impuls aan de toepassing van innovaties in de praktijk voor het mkb, leven lang ontwikkelen en het productiviteitsniveau van (kleine) bedrijven.

De energietransitie, digitalisering, maatschappelijke uitdagingen en de vergrijzing. Dit zijn allemaal zaken waar we niet om heen kunnen en die grote gevolgen hebben op de beschikbaarheid van voldoende goed geschoolde mensen. Met dit plan bouwen we voort op het bestaande fundament. In de afgelopen 10 jaar hebben de 450 publiek-private samenwerkingen (pps’en) die zijn ontstaan laten zien dat de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt aantoonbaar verbeterd is. Dit voorstel richt zich specifiek op de opschaling van de succesvolle samenwerkingsverbanden waardoor er nog meer impact gecreëerd kan worden. Vanuit het Nationaal Groeifonds is hier 210 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.

Hans de Jong, ambassadeur van Katapult: “De tijd van pilots en kleinschalige projecten is voorbij. We moeten grootschalig het mkb ondersteunen en zorgen voor goed geschoold personeel. Binnen de 450 pps’en is de route naar succes al gevonden, die moeten we gaan opschalen. Daarvoor biedt deze toekenning een geweldige kans.”

Veel kansen voor leven lang ontwikkelen in de regio voor iedereen!
Naast de voorwaardelijke toekenning van het opschalingsvoorstel zijn ook de voorstellen De Nationale LLO-katalysator en het LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden toegekend. Er wordt dus een enorme impuls gegeven aan samenwerking en kennisontwikkeling in de regio. Een geweldig succes dat we de komende tijd gezamenlijk gaan uitwerken!

De voorstellen hebben elk een iets andere focus maar vullen elkaar naadloos aan - iets dat we in de volgende stap naar onvoorwaardelijke toekenning nog goed gaan uitwerken. We gaan vanuit Katapult dus zoveel mogelijk samen aan de slag en streven in ieder geval naar zoveel mogelijk een gezamenlijk (kennis)programma, om het voor de partijen in de regio zo makkelijk mogelijk te maken.

Nog meer kansen: de verbinding tussen innoveren en opleiden
Het draait natuurlijk niet alleen om leven lang ontwikkelen. Juist de brug tussen innovatie en opleiden zorgt ervoor dat we als Nederland bijblijven, kunnen bijscholen én slimmer en productiever gaan werken. Ook in de Innovatiepijler van het Nationaal Groeifonds zijn veel voorstellen (al dan niet voorwaardelijk) toegekend. In veel gevallen wordt daar ook geïnvesteerd in Field Labs, Centres of expertise en Learning Communities, waar de verbinding wordt gelegd tussen werken, leren en innoveren. Samen met de Human Capital Topsectoren streven we ook hier naar een gezamenlijk (kennis)programma, zodat we de kennis die aanwezig is goed benutten en diverse geldstromen en acties op elkaar gaan aansluiten.

En nu, aan de slag!
Het Nationaal Groeifonds maakt het mogelijk dat de we gezamenlijk een enorme impuls kunnen geven aan projecten om te zorgen voor voldoende goed geschoolde mensen. We gaan samen met alle partners een kennisplatform opbouwen waar iedereen zijn/haar vragen kwijt kan én zijn/haar expertise in kwijt kan. Kijk hier hoe je (nu al) mee kan doen.

 

Over het Nationaal Groeifonds
Om te zorgen dat het goed gaat met de economische groei in Nederland én daardoor kunnen blijven investeren in bijvoorbeeld onze gezondheidszorg, ons onderwijs en in de nodige maatregelen tegen klimaatverandering, investeert het kabinet door middel van het Nationaal Groeifonds in verschillende projecten. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen twee terreinen: Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. In totaal gaat het om een bedrag van 20 miljard euro in projecten die zorgen voor economische groei voor de lange termijn in de periode tussen 2021 en 2025. Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Zij beheren gezamenlijk het fonds namens het kabinet. Er is een onafhankelijke commissie ingesteld die de projecten beoordeelt en adviezen geeft. Het kabinet besluit of en aan welke projecten geld wordt toegekend.