Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Vereisten voor predikaat Centre of expertise

29-10-2019

Kennis over pps #Centres of expertise

De commissie Reiner adviseert ten aanzien van Centres of expertise het volgende, wanneer zij daadwerkelijk een Centre of expertise genoemd kunnen worden. Deze 'vereisten' worden overigens in de peer review uiteraard individueel doorlopen. 

Vereisten voor het predicaat Centres of Expertise

Er is sprake van een bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen

1. Een Centre levert jaarlijks een aantoonbare bijdrage in de versnelling van één of meer maatschappelijke vraagstukken (in de regio waar zij is gevestigd), deelt de hiervoor ontwikkelde kennis op nationale schaal opdat andere regio’s en kennisinstellingen hiervan kunnen profiteren, er aan kunnen bijdragen en integreert de verworven inzichten op een structurele wijze in haar onderwijs.

2. Centres richten zich op vraagstukken met een hoge mate van complexiteit in de zin van ‘een verscheidenheid van stakeholders’, ‘meerdere betrokken disciplines’ en/of ‘multi-gelaagdheid: micro-meso en macro’.

Er is sprake van langjarig commitment in de quadruple helix

3. In een Centre zijn minimaal alle vier de ‘bloedgroepen’ van de quadruple helix vertegenwoordigd dan wel actief betrokken.

4. Partners verbinden zich minimaal drie jaar aan een Centre en leveren verplicht een inspanning (in cash en in kind).

5. In de governancestructuur van een Centre hebben alle partners zitting.

6. Een Centre heeft gezamenlijk met haar partners een plan van minstens drie jaar uitgestippeld.

Er is sprake van gezamenlijke vraaggestuurde programmering

7. Doelstellingen en de activiteiten van een Centre worden in gezamenlijkheid met alle betrokken partners vastgesteld.

8. Een Centre werkt value-based. Er wordt te allen tijde toegewerkt naar een opbrengst die rechtdoet aan het voorliggende vraagstuk en dat voorziet in de vragen van alle partners.

Er is sprake van impact op het onderwijs

9. Een Centre levert jaarlijks een significante bijdrage aan de onderwijs- vernieuwing van de hogeschool. Dit wordt ook verantwoord.

10. Opleidingen committeren zich aan het Centre programma, door het beschikbaar stellen van studenten en docenten.

Lees ook