Verkoopkantoor

30-09-2019

Kennis over pps #(Praktijkgericht) onderzoek #Leven lang ontwikkelen #Business modellen

Makelaar

Het businessmodel van de PPS als ‘verkoopkantoor’ lijkt sterk op een combinatie van de modellen ‘onderzoekshuis’, ‘leven lang leren’ en ‘projectbureau’. Anders dan in deze businessmodellen wordt bij het verkoopkantoor onderwijs en onderzoek in allerlei soorten en maten verkocht. Makelen en schakelen is de kernactiviteit: zolang er een klant is die onderwijs of onderzoek wil of onderzoeksfaciliteiten wil huren, gaat de PPS dit realiseren. De klantvraag staat centraal; mochten de partners van de PPS niet kunnen leveren wat de klant vraagt, dan gaat de PPS op zoek naar alternatieve leveranciers.

Voorbeelden van proposities

Bij de proposities op mbo-niveau ligt de nadruk met name op de verkoop van maatwerkonderwijs, terwijl op hbo-niveau de verkoop van onderzoeksopdrachten een kernpropositie is. PPS’en vanuit mbo en hbo kunnen samen optrekken en naar elkaar doorverwijzen.

Key resources

Naast een goed netwerk in het bedrijfsleven en zeer goede verkoopskills, is voldoende inhoudelijke kennis van de onderwijsen onderzoeksmogelijkheden noodzakelijk om dit model met succes te kunnen uitrollen.

Aannames over de marktvraag

  • Bij veel bedrijven bestaat zowel een onderzoeks- als onderwijsbehoefte. Vaak is de organisatie zichzelf hiervan nog niet bewust.
  • Proactief en persoonlijk contact met accountmanagers van de PPS helpt organisaties bij hun onderzoeks- en/of onderwijsvraag.

Verdienen & verduurzamen

Dit businessmodel leent zich zeer goed voor het creëren van een verdienmodel door de in- en verkoop van opleidingen en onderzoek. De klantvraag staat centraal in dit model. De PPS verdient geld door een marge of percentage van de dealprijs af te spreken. Wel zal de PPS heel veel transacties tot stand moeten brengen om hiermee uiteindelijk tot een kostendekkend business model te komen.

Goed te combineren met

De modellen ‘opleidingshuis’, ‘onderzoekshuis’, ‘leven lang leren’, maar ook de faciliterende modellen ‘projectbureau’ (om onderzoeksprojecten ook projectmatig te faciliteren) en ‘laboratorium’ (om onderzoek in een lab mogelijk te maken).

Lees ook