‘Via pps zit je als mkb'er dichter op het vuur': Topcentrum E-Commerce

17-09-2020

Pps-activiteiten #Leven lang ontwikkelen #Mkb #ICT #Artikel

Erik Brunekreef is projectmanager e-commerce en Jacquelien Diender is projectleider onderwijs bij het Topcentrum E-commerce.

Waarom zou ik me als mkb’er aansluiten bij het Topcentrum E-commerce?
Erik: “Als mkb’er is het moeilijk om bij toonaangevende opleidingen binnen te komen om invloed uit te oefenen en studenten of afstudeerders te werven. Wij zitten dichter op het vuur, via Topcentrum E-commerce zit je ‘in the loop’. Wij hebben korte lijntjes met het onderwijs en daardoor zit je dichter op het talent. Je raakt ook makkelijker betrokken bij nieuwe opleidingen. Het tweede pluspunt zit in kennisdeling. E-commerce is een jonge sector waarin veel innovatie en ontwikkeling zit. Als ondernemer wil je daarbij betrokken zijn. Wij organiseren normaliter elke maand wel een bijeenkomst, bedrijfsbezoek, masterclass of reis. Zo maak je kennis met de nieuwste ontwikkelingen en kom je in contact met andere bedrijven. Dat is belangrijk, want veel bedrijven zitten in een vergelijkbaar ontwikkelingsproces als jij en via de pps kun je van elkaar leren.”

Geldt dit voor alle mkb’ers in dezelfde mate?
Jacquelien: “Als het gaat om human capital en talentontwikkeling heeft onze pps waarde voor het grotere mkb omdat daar vaak meer (specialistische) mensen nodig zijn. Maar voor het kleinere mkb is de netwerkfunctie en kennisdeling juist weer heel relevant.”

Jullie hebben een sterk bedrijvennetwerk. Waar zit de kracht?
Erik: “Een kracht van onze pps is dat bedrijven zowel een financiële bijdrage als een bijdrage in tijd moeten leveren. Daardoor is er altijd veel activiteit van ondernemers binnen ons netwerk. We beschikken over ‘uren’ van ondernemers die we kunnen inzetten voor het organiseren van een bijeenkomst, voor het delen van kennis of gewoon het bijwonen van events. De mix van geld en uren zorgt ook voor diversiteit: het zijn niet steeds dezelfde mensen die iets doen, er zijn veel verschillende ondernemers actief.”

Wat is lastig bij het bouwen aan een publiek-private samenwerking?
Erik: “Behalve een kopgroep en een grote middengroep heeft iedere pps ook een staartje van ‘slapende leden’. Die leden wil je graag actiever betrekken en daar gaat al snel veel accountmanagement in zitten. Maar tijd voor accountmanagement is schaars en dus moeten we soms bewust keuzes maken. Hoeveel tijd investeer je in dat staartje? Hoe kun je je energie eerlijk verdelen over alle aangesloten leden?

Jullie hebben in drie jaar tijd een stevige positie opgebouwd. Wat is het geheim?
Erik: “Één van de doelen van onze pps is om onze regio als e-commerce-regio op de kaart te zetten. Dat is goed gelukt en daardoor zijn wij een toonaangevend project in de regio geworden. Bij elk agendapunt dat raakt aan digitalisering worden we betrokken en daardoor groeit ons eigen bereik ook weer.“

Wat is jullie ambitie voor de toekomst?
Jacquelien: “In de grootregio Zwolle is digitalisering en e-commerce inmiddels een hot thema; van hieruit willen we doorgroeien naar Flevoland. Ook kijken we vooruit, naar de periode na de subsidie. We hebben onze stakeholders gevraagd wat zij denken dat nodig is voor verduurzaming en zij geven aan: meer focus, meer diversificatie van het aanbod naar verschillende marktsegmenten en een sterkere koppeling tussen dienstverlening en financiering van de pps. Genoeg te doen dus.”

Tip
“Wil je nieuwe mkb’ers bereiken, zorg dan dat je goed weet waar de pijnpunten in de sector zitten en maak het aannemelijk dat ondernemers via pps samen meer bereiken dan alleen. Zijn ze ontevreden over de kwaliteit van opleidingen? Via een pps hebben ze invloed die ze in hun eentje niet hebben.”


Topcentrum E-commerce
Belangrijkste partners: Deltion College, Hogeschool Windesheim, Provincies Flevoland en Overijssel, Regio Zwolle Gemeentes en 40 bedrijven
Sector: E-commerce (handel drijven via internet)
Startjaar: 2017
Doelgroep: het hele mkb in de regio’s Zwolle en Flevoland
Bereik: 40 mkb-bedrijven en 300 studenten per jaar
Aanbod: toegang tot talent (vooral voor middelgrote bedrijven), onderwijsontwikkeling en netwerk voor kennisdeling (vooral voor kleinere bedrijven)
Bijzonder: e-commerce is een van de snelst groeiende bedrijfstakken in Nederland

www.topcentrum.nl/

Dit portret is onderdeel van een reeks portretten van publiek private samenwerkingen (pps) die koploper zijn in het bereiken van én bovendien meerwaarde bieden voor mkb-bedrijven. Het mkb is de groeimotor van de Nederlandse economie. Van de ruim 10.000 partners van pps is 80% mkb. Tegelijkertijd werkt het overgrote deel ervan (96%) nog helemaal niet samen met het onderwijs. Dat is een gemiste kans, omdat door samen te werken zoveel - letterlijke en figuurlijke - winst valt te behalen. Deze kleine(re) bedrijven moeten het juist hebben van samenwerking om hun personeelsbestand up to date te houden en nieuw talent aan trekken en te behouden. Of bijvoorbeeld te profiteren van innovaties op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Want als klein bedrijf kun je dat niet allemaal zelf organiseren. Daarom werkt Katapult in 2020 en 2021, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, aan het actiever betrekken van mkb-bedrijven bij een voor hen relevante pps. Om als pps te leren hoe je het mkb het beste kunt bereiken en bedienen hebben we de koplopers naar hun ervaringen gevraagd.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter