‘We willen het mechanisme leren kennen’ Pieter Hoekstra – projectmanager CIV Water

13-01-2020

Pps-activiteiten #Onderwijs en werving #Mbo-initiatief #RIF

Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stelt in opdracht van het Ministerie van OCW geld beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerkingen (PPS) in het beroepsonderwijs. Het doel is aantrekkelijker, eigentijds mbo-onderwijs met een betere aansluiting op de regionale arbeidsmarkt. In oktober 2019 zijn zeven PPS’en geselecteerd die in totaal 7,3 miljoen euro aan subsidie mogen ontvangen. Een daarvan is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) in Friesland.

‘Het doel van CIV Water is het maken van een hybride leeromgeving waarin de lessen voor BOL en BBL gezamenlijk door docenten en praktijkexperts worden verzorgd.’ Pieter Hoekstra is als projectmanager bij CIV Water vooral verantwoordelijk voor het opzetten en aanjagen van leerevents die het onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar verbinden. Hij was blij verrast met de toekenning. ‘Ik zat te wachten op het vliegveld van Helsinki. Mijn juichkreet deed m’n medereizigers vreemd opkijken, maar dat was ondergeschikt aan mijn blijdschap.’

Na het opstarten en verduurzamen van het project, wordt in de huidige scale-up fase gericht op procestechniek binnen de watersector. Hoekstra en partners maken hiermee gebruik van de nieuwe subsidie voor opschalers binnen het RIF: hiermee kunnen bestaande PPS'en worden verbreed en verdiept. Er zullen daardoor meer docenten, studenten, arbeidsorganisaties en opleidingen worden bereikt.

Hoekstra: ‘De lessen moeten zoveel mogelijk plaatsvinden in een praktijksituatie die we gaan creëren binnen het Water Applicatie Centrum. Dit centrum biedt plaats aan proefopstellingen van partners uit het netwerk. Daarnaast worden er demosites beschikbaar gesteld.’ Naast 19 scholen en 21 bedrijven, groeit het netwerk nu met nieuwe procestechniek-partners. ‘In wisselende samenstellingen wordt er gewerkt aan vernieuwend onderwijs.’ Op deze manier wordt ervaring opgedaan met het gezamenlijk lesgeven door docenten en praktijkexperts. ‘We willen het mechanisme leren kennen. Daarna kunnen we fijn slijpen, zodat het ook toegepast kan worden op andere thema’s. Na vier jaar willen we het project als een duurzame organisatie verder laten bijdragen aan onderwijsvernieuwing.’

Hoekstra legt uit dat de onderwijslogistiek de grootste uitdaging is bij het inspelen op actuele vragen uit het werkveld, zoals de roosters en de beschikbaarheid van de docenten. Dit vergt van zowel de onderwijsinstelling als het bedrijfsleven een flexibele opstelling. Hij is positief: ‘De verwachting is wel dat beiden er samen met ons een succes van willen maken.’

Wil je meer weten over CIV Water of het Regionaal Investeringsfonds mbo?

https://www.civwater.nl

http://www.investeringsfondsmbo.nl

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter