Wordt de arbeidsmarktkrapte een struikelblok voor het Nationaal Groeifonds?

30-05-2023

Ontmoeting #Nieuws

"De krapte op de arbeidsmarkt is fors en bovendien van structurele aard. Hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat de ambities van de groeifondsprojecten desondanks toch gerealiseerd kunnen worden?"
Deze vraag stond op donderdag 25 mei centraal in de break-out sessie over human capital tijdens een netwerkbijeenkomst voor de goedgekeurde projecten van het Nationaal Groeifonds. Eén van de kritische succesfactoren voor de groeifondsplannen is immers de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel. Dat geldt voor de uitvoering van de projecten (oftewel: wie gaat het doen?), maar zeker ook voor de arbeidsmarktbehoefte die als gevolg van de projecten ontstaat (oftewel: welke competenties zijn in de nabije toekomst nodig?)

Pieter Moerman (co-founder Katapult) nam de deelnemers mee in de belangrijkste trends op de arbeidsmarkt en liet zien dat de krapte voor een groot deel structureel van aard is. Er volgde een gesprek over de vraag hoe dit de groeifondsprojecten raakt. Voor sommige projecten is het nu al een forse uitdaging: ‘curriculumontwikkeling gaat niet snel genoeg, terwijl we de mensen met nieuwe skills eigenlijk vandaag al nodig hebben,’ werd als voorbeeld genoemd. Positief is dat de aandacht voor human capital duidelijk toeneemt, wat leidt tot meer doordachte investeringen. Maar tegelijkertijd neemt de concurrentie met nieuwe én bestaande initiatieven verder toe. Dit geldt vooral voor technische beroepen en IT skills. Vandaar dat het van groot belang is om ook over de grenzen van de projecten heen samen te werken.

Joyce Ten Holter presenteerde wat Platform Talent voor Technologie al ontwikkeld en georganiseerd heeft om de onderlinge afstemming, kennisdeling en samenwerking te bevorderen. Daarna volgde een gesprek met de deelnemers over de vraag hoe het nog beter kan. Vanuit de zaal kwam een roep om meer regie vanuit de overheid, omdat het huidige systeem faalt en de benodigde krachtenbundeling om tot daadwerkelijke oplossingen te komen slechts in beperkte mate en te traag van de grond komt. Klik hier voor meer informatie.

Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel via WhatsApp

Laat een reactie achter