Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

75 procent groei in betrokken bedrijven: verandering in het beroepsonderwijs volop in gang

26-09-2023

Ontmoeting #Impact en analyse #Nieuws Internationaal

Netwerk van samenwerkingen Katapult gegroeid naar 550 pps’en

Het aantal bedrijven in het beroepsonderwijs dat participeert in een publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs is gestegen van 12.000 in 2021 naar 21.000 bedrijven in 2023. Ruim 134.000 studenten – jong én oud – profiteren van deze samenwerking, door verbeterd onderwijs, innovatieve projecten en cursussen. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde impactmeting van Katapult. Deze vorm van publiek-private samenwerking is inmiddels ook de landsgrens over. Op Europees niveau zijn er inmiddels 38 Centres of Vocational Excellence (vakmanschap), waarbij Nederlandse hogescholen en mbo volop participeren.

Pieter Moerman, oprichter Katapult-netwerk: “Er is mede door de arbeidstekorten veel aandacht voor de herwaardering van het vakmanschap, arbeidsmarktrelevante opleidingen én betere samenwerking tussen mbo, hbo en wo. Onderwijs en bedrijfsleven vinden elkaar steeds beter met als doel op een andere manier vorm te geven aan leren, werken en innoveren. Niet alleen is het netwerk gegroeid – ook in Europa - maar we zien dat er ook grote stappen zijn gezet in de kwaliteit en het bereik.”

De resultaten van de impactmeting werden bekend gemaakt tijdens de Katapultdag, waarin 1.000 participanten uit Nederland en Europa kennisdelen. Het internationale deel van deze dag werd geopend door Robert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met Nicolas Schmit, Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, Gaby Allard van ROC van Amsterdam, Rosella Ricco van de GIGroup en studente Anna Rossband van euro apprentice. Tijdens een inspirerende talkshow werd het belang van praktisch opgeleiden benadrukt, en de noodzaak tot intensieve samenwerking met bedrijven en de publieke sector.

Elk bedrijf kan participeren
De intensieve samenwerking tussen bedrijven en onderwijs is cruciaal om het tekort aan vakmensen terug te dringen voor de maatschappelijke opgaven zoals klimaat, energie, digitalisering en zorg. Aangezien de arbeidsmarkt voornamelijk regionaal is, kunnen bedrijven in elke regio terecht. Een voorbeeld is de Innovatiehub in Tubbergen (Twente), waarin bedrijven een broedplaats voor innovatie creëren, die een leerrijke omgeving voor zowel medewerkers als studenten is. Tegelijkertijd zijn er initiatieven die landelijk opschalen. De Smart Makers Academy, gericht op het digitaliseren van de maakindustrie, heeft inmiddels 8 regionale academies en 16 regionale academies in ontwikkeling, en al 5.000 medewerkers hebben daar in het kader van Leven Lang Ontwikkelen een (mini)opleiding gevolgd.

Nationaal Groeifonds: Werken aan blijvende impact
De ambitie voor komende jaren is om het bereik en de impact van pps’en te vergroten én met name het mkb hier nog meer van te laten profiteren. Vijftien geselecteerde samenwerkingsverbanden hebben hiervoor vanuit het Nationaal Groeifonds programma “opschalen pps’en in het beroepsonderwijs” subsidie voor ontvangen. De toegekende subsidiebedragen van in totaal 123 miljoen euro zijn vandaag symbolisch door Erwin Nijsse, directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat overhandigd.

Deze vijftien geselecteerde samenwerkingsverbanden zijn de koplopers van de Katapult community. Gezamenlijk hebben zij een groeiambitie van het ondersteunen van 10.000 naar 30.000 mkb’ers, en het aantal bereikte studenten vergroten van 42.000 naar 152.000 studenten. De inzichten en goede praktijken komen ten goede aan het gehele Katapultnetwerk.