Impactmeting

#Impact en analyse

Na een paar jaar is Katapult een beweging van ruim 450 publiek-private samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven, die samen een antwoord geven hoe om te gaan met de razendsnelle ontwikkelingen. Katapult groeit en dat is mooi. Om de ontwikkeling in beeld te brengen, voeren we elke 2 jaar een impactmeting uit. In 2021 is door PTvT in samenwerking met Katapult een impactmeting uitgevoerd bij de helft van deze pps’en (in mbo en hbo), waaruit blijkt dat bij deze pps’en tezamen op dit moment zo’n 124.000 studenten, 8.000 docenten en 12.000 bedrijven zijn betrokken. Het totaal aantal bedrijven, studenten en docenten valt in de praktijk dus hoger uit. 

Deze impactrapportage laat in cijfers en grafieken zien dat we sinds 2016 al veel hebben bereikt. Wij zijn al in beweging, beweeg je mee? Aanspannen en richten. Wij zijn Katapult.