Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Topsectoren: Digitale werkconferentie Missiegedreven innovatie in de praktijk

Op dinsdag 8 juni zal de digitale werkconferentie Missiegedreven innovatie in de praktijk plaatsvinden. 

Insteek 
Het speelveld van samenwerkingsverbanden van bedrijven, overheden, kennisinstellingen, belangenorganisaties, adviseurs en burgers voor missiegedreven innovatie is breed. In tal van labs, centers en hubs wordt samengewerkt aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De Topsectoren kennen ook een scala aan samenwerkingsvormen, zoals ‘Learning Communities' (verbinden leren-werken-innoveren) voor goed opgeleide talenten (combineren leren-werken-innoveren), 'Fieldlabs' om het innovatie-vermogen van mkb-bedrijven te versterken en regionale innovatie-ecosystemen voor het opschalen van maatschappelijk verdienvermogen.

Doel Werkconferentie 
Feitelijk werken alle partijen in dit veld aan dezelfde opgave: Nederland wendbaar, weerbaar, vitaal en gezond houden. Samenwerking kan dit versterken en transities versnellen. Hier is nog veel te winnen. Tijdens de werkconferentie verkennen we daarom hoe het speelveld eruit ziet en hoe de verschillende initiatieven zich tot elkaar verhouden. Met als streven dat we onderscheid en overlap beter begrijpen en synergie weten te creëren.

Programma 
De werkconferentie wordt ingeleid door drie sprekers, ieder met een verschillend perspectief op de samenwerking tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen, belangenorganisaties, adviseurs en burgers. Daarna volgt een mix van plenaire- en groepsdiscussies.

Opzet programma

Tijd

Onderwerp

Spreker

9.00 – 9.10

Welkom.

Introductie en achtergrond.

Marsha Wagner,

Human Capital Roadmap

9.10 – 9.20

Versnellen van innovatie in het MKB.

De rol en potentie van Field labs.

Jan van Rijsingen,

topteam Agri & Food

9.20 – 9.30

Opschalen van maatschappelijk verdienvermogen.

De rol en potentie van regionale innovatie-ecosystemen.

Bart Ahsmann,

directeur CLICKNL en programmadirecteur KIA MV

9.30 – 09.40

Voldoende gekwalificeerde medewerkers voor missiegedreven innovatie.

De rol en potentie van Learning Communities.

Tijmen Schipper,

associate lector Leven Lang Leren

Hogeschool Windesheim

09.40 – 09.45

Intermezzo

Plenair

09.45 – 09.50

Opdelen in subgroepen.

Plenair

09.50 – 10.30

Drie vragen te beantwoorden:

  1. Welke perspectieven, ontwikkelingen, kansen en knelpunten zie jij in het landschap van samenwerkingsvormen?
  2. Wat is nodig voor meer samenwerking en synergie?
  3. Hoe ontwikkelen we een integrale focus op innoveren + leren + werken?

Aanpak:

Delen van visies, perspectieven en ervaringen rond innoveren-leren-werken in samenwerkingsverbanden met bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs, overheid, belangenorganisaties, intermediairs, burgers.

In kaart brengen en bespreken van verschillen en overeenkomsten.

Gemengde groepen, begeleid door een Human Capital Coördinator van de topsectoren

10.30 – 10.40

Reflectie door EZK op de discussie en bevindingen

Plenair

10.40 – 10.50

Samenvatten:

Wat zijn nieuwe inzichten?

Wat kunnen de topsectoren nu gaan doen om bij te dragen aan versnelling van innovatie?

Welke partijen moeten betrokken worden?

Vervolg.

Plenair

10.50 – 11.00

Afsluiting

 

 

Aanmelden kan via deze link.