Impactmonitor

#Digitale werkplaats #Mkb #Film

Periodiek brengen we de impact van de Digitale Werkplaatsen op het mkb in beeld. Onderstaand publiceren we de meest recente impactcijfers.

Klik hier om een rapport van de meest recente monitorresultaten te downloaden (update: augustus 2022)

In onderstaande visual vind je een aantal mooie uitkomsten van de monitor samengevat: ondernemers beoordelen hun traject bij de Digitale Werkplaatsen met een ruime voldoende, en 9 op de 10 mkb'ers raadt andere ondernemers een traject bij de Digitale Werkplaatsen aan.