TOOLS & DOWNLOADS

#Governance #Business modellen #Impact en analyse #Verduurzamen #Samenwerken #Mkb #Digitale werkplaats #Tool

Welkom op de Tools & Downloads pagina van Digitale Werkplaatsen. Ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en goede voorbeelden delen, dat is natuurlijk waar het om draait. Want waarom allemaal zelf het wiel uit vinden? Vaak zijn deze goede voorbeelden op verschillende plekken te vinden. Om de vindbaarheid te vergroten verzamelen we op deze plek producten, voorbeelden en andere handige documenten ontwikkeld door, voor en met de werkplaatsen.

Hieronder de links met wat we tot nu toe verzameld hebben. Op deze pagina nemen we je mee in de verschillende fases die je als Digitale Werkplaats doorloopt. Te beginnen met de verkennende fase, voorafgaand aan de subsidie-aanvraag. Vervolgens handige tools voor de subsidieaanvraag-fase, de opstart en pilotfase, gevolgd door de daadwerkelijke uitvoeringsfase en tot slot de fase waarin je als werkplaats gaat verduurzamen, opschalen of verbreden. Omdat er steeds meer werkplaatsen bijkomen verzamelen we ook steeds meer Tools en goede voorbeelden die we op deze pagina delen.

Mocht je aanvullingen of vragenhebben, mail ons via mkbversneller@ptvt.nl

april 2021

1

Fase 0 - Verkenningsfase

In de verkenningsfase, voorafgaand aan de aanvraagfase is het handig om onze starterskit in te zetten.

Doel: Een samenwerking opzetten tussen overheid, bedrijven en onderwijs is makkelijker gezegd dan gedaan. Deze Starterskit helpt je bij het ontwerpen van een Digitale Werkplaats en de eerste concrete stappen te zetten. Een werkplaats is een PPS waarin mkb-bedrijven door studenten worden geholpen met digitalisering van hun bedrijf.

Voor wie? Kwartiermakers die in hun regio een kans zien om een Digitale Werkplaats op te bouwen. 

Wat? Een verzameling van drie canvassen: een ambitie- businessmodel- en klantreiscanvas, aanvullende informatie, methodes en aanpakken waarmee je een breed gedragen plan maakt.
2

Fase 1 - Aanvraagfase - Opstellen van je projectplan

3

Fase 2 - Opstart- en Pilotfase

4

Fase 3 - Uitvoeringsfase

5

Fase 3a - Mkb als klant

6

Fase 3b - Inbedding onderwijs