Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Belang van digitalisering voor systeemintegratie

De energietransitie naar een duurzame samenleving vraagt om een enorme inspanning waarin digitalisering een fundamentele rol speelt en er mede voor zorgt dat we op een heel nieuwe manier met energie omgaan. Systeemintegratie is hierbij nodig om de verschillende factoren en actoren van de energietransitie met elkaar te verbinden zodat ze onderling functioneren als één energiesysteem. Systeemintegratie en digitalisering zijn cruciale elementen bij de personeelstekorten die er op dit moment zijn en kunnen een grote rol gaan spelen bij het versnellen van het oplossen van die tekorten.

Vraagstelling: We gaan van een stand-alone naar een volledig geïntegreerd systeem. Nieuwe modellen en digitale oplossingen moeten worden ontwikkeld en geïmplementeerd, zodat ook het nieuwe energiesysteem robuust, betrouwbaar en betaalbaar is. Welke rol kan digitalisering spelen bij systeemintegratie en wat vraagt dit van het opleiden van mensen?

Keynote spreker is Pallas Agterberg (directeur strategie Alliander). Zij zal onder meer vertellen over wat systeemintegratie in de energietransitie is en wat voor rol digitalisering daarbinnen speelt.

Datum: dinsdag 28 september van 12.00 tot 13.30 uur

MELD JE NU AAN!

Tafelleiders: Tijdens dit webinar zullen er ook een aantal subgroepen zijn die concreet aan de slag gaan met dit thema. De learning communities zullen in het najaar van start gaan en bieden nog alle ruimte om hierbij aan te haken. De diverse tafels zullen plaatsvinden onder begeleiding van:

 • Marten van der Laan - lector systeemintegratie learning community Hanzehogeschool Energiesystemen & Conversie
  De learning community systeemintegratie richt zich op een acuut probleem in Leeuwarden: het stroomnet zit vol voor zowel productie als verbruik. Dat heeft impact op de aanleg van nieuwe zonneparken, maar ook op uitbreiding van bestaande bedrijven en vestiging van nieuwe bedrijven. De gemeente heeft plannen voor uitbreiding van het industrieterrein De Zwette, maar kan niet garanderen dat bedrijven worden aangesloten op het stroomnet. In de learning community zoeken we naar creatieve, onorthodoxe oplossingen. Hierbij streven we naar generieke oplossingen die ook elders kunnen worden toegepast.
 • Jan Oosting - learning community Hogeschool Arnhem Nijmegen Flexibiliteit
  Ons toekomstige energiesysteem zal steeds meer verknoopt zijn. Elektriciteit omzetten in waterstof als energiedrager, uitstellen van gebruik van energie tot de energie beschikbaar is, opslag en uitwisseling van energie. In essentie gaat het over ontwerp en managen van lokale of regionale energiesystemen. Hoe breng je de elektriciteit die beschikbaar komt, op een goede manier in het energiesysteem terwijl deze energiebronnen meer fluctueren dan we gewend zijn van fossiele bronnen? Dit vraagstuk gaan we in de learning community flexibiliteit verkennen in de casus IPKW. IPKW is een bedrijventerrein in Arnhem met een energieleverancier op het terrein, waterstofproductie, een 2 MW-batterij voor opslag en een aantal windmolens die nu gebouwd worden. Wat is er nodig om zo veel mogelijk energie “op het terrein” te houden? Met andere woorden: hoe kunnen we er met slimme innovaties voor zorgen dat zo weinig mogelijk energie het terrein verlaat richting bijvoorbeeld de netbeheerder? En welke (nieuwe) kennis, vaardigheden en skills zijn daarvoor nodig? Hoe zorgen we dat deze in de keten van betrokken partijen ontwikkeld worden? 

 • Pauline van der Vorm en Arnoud van der Zee - learning community TU Delft Smart multi-commodity Energy Systems
  The Green Village is test- en trainingslocatie op de campus van de TU Delft voor energietransitie en systeemintegratie. Het beschikt over een semi-onafhankelijk energienetwerk waarin netbalanceringsvraagstukken onderzocht kunnen worden. Intelligente besturing speelt daarin een essentiële rol. In dit webinar gaan we in op de huidige praktijk op The Green Village en de netbalanceringsvraagstukken die daarbij komen kijken. Aan de hand van de praktijk op The Green Village kijken we hoe we een balans kunnen vinden tussen lokale opslag en aanbod aan het net.

 • Simone Maase - projectleider learning community Hogeschool van Amsterdam Data, modelleren & digitaliseren
  Data, en het daarmee modelleren en optimaliseren van energiesystemen speelt een belangrijke rol bij het versnellen van de energietransitie. Welke kennis over data en het optimaliseren met data hebben de mensen die de energietransitie moeten uitvoeren nodig? In deze werksessie zoomen we in op de gebouwde omgeving: Hoe kunnen we de werking van een (hybride) energiesysteem in een gebouw optimaliseren op basis van data? Optimalisatievraagstukken kunnen zijn: reductie energieverbruik, kostenreductie, reductie van CO2-uitstoot of het optimaliseren van terug-levering van lokaal opgewekte hernieuwbare energie als bijvoorbeeld de salderingsregeling stopt. Tijdens de werksessie werken we een van deze optimalisatievraagstukken samen met u uit. Welke data is er nodig? Welke technologie of randvoorwaarden zijn er nodig? En welke (nieuwe) kennis, vaardigheden en skills? Hoe zorgen we dat deze in de keten van betrokken partijen ontwikkeld worden?


  De learning communities zullen in het najaar van start gaan en bieden nog alle ruimte om hierbij aan te haken.. Benieuwd wat een leraning community is en wil je meer informatie over bovenstaande learning communities? Bekijk dit dan hier. Wil jij ook concreet met dit thema aan de slag? Doe mee en meld je hier aan!