Krapte is kiezen voor het mkb

Met verbluffende resultaten over de onmisbare positie van het mkb voor leven lang ontwikkelen 

Even een misverstand de wereld uit helpen: ‘leven lang ontwikkelen' is ver van mijn bedshow bij het mkb. Dat blijkt 180 graden anders, namelijk dat het mkb daarin juist een onmisbare positie heeft. Hoe we dat weten? Harde cijfers natuurlijk! Rijnconsult Onderwijs onderzocht in 2023 bij 35 mkb-bedrijven hoe zij hun medewerkers stimuleren om zich te ontwikkelen en wat daar voor nodig is. Daarbij bracht Rijnconsult Onderwijs in kaart wat het mkb verwacht van de samenwerking met regionale beroepsopleiders. De resultaten zijn verbluffend en we delen ze graag. 

We laten je zien hoe het onderzoek is opgezet en hoe je het zelf uitvoert in jouw publiek-private samenwerking. Verder delen we de opbrengsten van de RIF-doorbraak voor Smart Technology. Daarin is één van de wensen van het mkb uit het onderzoek al gerealiseerd, namelijk samen aan de slag met leven lang ontwikkelen. 

Met bijdragen van: 
Andries Boer Strategisch Adviseur Rijnconsult Onderwijs, betrokken bij de pps'en: Project Zijinstroom en RIF Doorbraak voor Smart Technology

Doelgroep:
Pps'en,beleidsmedewerkers en bedrijfsleven

Type sessie:
Projectleidersmonoloog