Available; affable; able

Dankzij Tinus Hammink heeft SEECE (Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise) zich in de afgelopen 7 jaar kunnen ontwikkelen tot een krachtige PPS met regionale en nationale impact. Op het gebied van betrouwbare en betaalbare elektrische energie is SEECE inmiddels een onmisbare katalysator voor onderwijs, onderzoek en ondernemen, waarbij human capital en onderzoek & innovatie nauw met elkaar verstrengeld zijn om hetzelfde doel te bereiken: realisatie van de energietransitie. Tinus’ verbindend vermogen is zijn kracht. Hij heeft daarbij een ongekend goed gevoel voor ‘wederkerig verbinden’, met ruimte voor ieders kwaliteiten en belangen. Met de overheid, de bedrijven, het onderzoek en het onderwijs. Maar bovenal met alle partners in ons Centre. Hij denkt in kansen en gaat geen uitdaging uit de weg. Hierdoor is er sprake van diversiteit en ruimte voor verschillende geluiden. Hij kan goed omgaan met turbulentie, flexibiliteit en complexiteit. Pas wanneer alle onderdelen van het netwerk met elkaar samenwerken en communiceren ontstaat het WIJ-gevoel, is er draagvlak en is de sfeer goed. Daar geniet hij van. Tinus is always on the move, op zoek naar de nieuwe kansen voor het verbeteren van onderwijs, het versterken van het energie-gerelateerde onderzoek en echt met partners samen te werken aan hun vraagstukken in de energietransitie. De slagkracht van de PPS SEECE is dan ook te danken aan goed voorbeeld, inspirator en animator Tinus Hammink, die met een combinatie van deskundigheid, organisatie-sensitiviteit en mensenkennis de samenwerking stimuleert. Tinus Hammink voldoet bij uitstek aan het gezegde: de juiste man op de juiste plek. Hij heeft een combinatie van Achterhoekse nuchterheid en humor, een uitgebreid en veelzijdig netwerk, kennis van de energiesector, tomeloze energie en oplossingsvermogen en een krachtige “Yes we can” mentaliteit. Kortom: een motivator en een volhouder. Voor de mensen actief in ons centre is Tinus een grote inspirator, motivator en verbinder. Ook voor de individuele activiteiten van ieder van ons. Met zijn originele invulling van dienend leiderschap heeft hij een team bij elkaar gebracht waarin hij zijn teamleden laat excelleren. 

 

Kun je in drie woorden aangeven wat jou een aanjager maakt?
3xA:
Available (aanspreekbaar, betrouwbaar, pro-aktief aanwezig)
Affable (gericht op wederkerige samenwerking en afhankelijkheden in harmonie (co-creatie)
Able (competent, begrijpt wat er nodig is (bij partners en maatschappelijk) en kan daar concrete invulling aan geven) 

Wapenfeit: waar ben je trots op?
Op de strategische positionering van SEECE en de waardering vanuit de stakeholders/belanghebbenden voor de concrete meerwaarde die gerealiseerd/ervaren wordt. Deze is mee te beleven in de publicatie "het verhaal van SEECE".

Wat is jouw visie op de pps ontwikkeling voor de komende jaren?
Structureel en wederkerig Publiek Privaat Samenwerken (of "samenwerken in de 3hoek") op maatschappelijke thema's begint steeds meer een formele basisvoorwaarde  te worden in/voor het HBO. Zowel op landelijk (Vereniging Hogescholen) als op hogeschool/HAN niveau. Dit is echter nog niet verankerd in het DNA van de huidige cultuur en medewerkers en in de huidige relatie met "het beroepenveld"   Centres of Expertise zullen hier een cruciale rol in (moeten) gaan vervullen de komende jaren. Het CoE kader van de vereniging hogescholen is hier heel helder over.

Voor welke (maatschappelijke) uitdaging zie jij pps als oplossing?
De missie van SEECE is om:
-met en voor onze partners het toegepast onderzoek van de HAN te focussen op de strategische doelen  “betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energievoorziening tijdens de huidige transitie naar duurzame energie.” Wij zien deze energievoorziening in een wereldwijd perspectief, waarbij ondernemerschap en valorisatie van onze kennis cruciaal zijn voor de noodzakelijke innovaties
-voldoende en gekwalificeerd personeel op te leiden voor, en sàmen met de deelnemende partijen. Zowel nieuwe medewerkers op bachelor- en masterniveau als de om-, na- en bijscholing van zittend personeel.

Wat was jouw inspiratiebron?
De (missie van de) partner bedrijven van SEECE (zoals TenneT en Alliander) die verantwoordelijk zijn voor de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in Nederland (juist tijdens de transitie naar duurzame energie).