Marten Jansen

Marten Jansen, eigenaar Mensink Bouwbedrijf, is nauw betrokken bij het MKB!dee Bouwen aan menselijk kapitaal.