Sjoerd Kruimer

Sjoerd Kruimer, Suit-case, nauw betrokken bij de uitvoering van MKB!dee The Climate Case