Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Groeien en bloeien in je werk

#Mkb #Artikel

gr8 agency, een contentmarketingbureau met 10 medewerkers heeft een ambitieuze missie: telkens meer impact maken met de diensten die geleverd worden. Dat betekent dat de organisatie op het gebied van kennis en kunde moet blijven groeien. En groei vraagt om zelfkennis en slagkracht. Hoe maak je daar ruimte voor als kleine onderneming en neem je je personeel daarin mee? Iris van Nes, HR-manager, vroeg een SLIM-subsidie aan en kreeg groen licht.

Iris van Nes: “We hebben de SLIM-subsidie aangevraagd omdat we willen blijven groeien. Het zijn onze mensen die gr8 maken en om als organisatie onderscheidend te zijn en te blijven is het heel belangrijk dat ze zich blijven ontwikkelen. We doen er alles aan om dit maximaal te faciliteren. Daarbij vinden we het belangrijk om onze medewerkers te boeien voor een toekomst binnen onze organisatie. Dan moet je ze wel perspectief bieden en ook een basis voor de manier waarop we dat binnen gr8 doen. Om dat te bereiken hebben we om te beginnen meer inzicht nodig in onze organisatie.”

Op welke activiteit hebben jullie aangevraagd?

“A, B en C. Activiteit A is misschien wel het belangrijkste onderdeel omdat je daarmee zicht krijgt op waar de behoefte zit. We begonnen met onszelf als team de vraag te stellen welke kant we op willen, waar onze sterkte ligt, wat ons blij maakt. En vervolgens brachten we de obstakels om daar te komen in kaart. Dat zijn de ontwikkelingen in de markt. Die inzichten vormden de uitgangspunten voor het hele traject. Reflective hielp ons bij het doorlichten van de organisatie. We zijn gestart met bepalen hoe gr8 er over 5 jaar idealiter uitziet, welke rollen, functies en niveaus we dan nodig hebben en om dat plaatje te vertalen naar competenties.
Verder hebben we gekeken naar de huidige situatie: wat hebben we in huis aan rollen, functies, niveaus en competenties? Waar zit de ontwikkelbehoefte nu en waar op de lange termijn? We hebben daarbij gewerkt met de TMA-methode omdat je hiermee talenten en drijfveren van mensen goed in beeld brengt, deze kunt koppelen aan competenties en verheldert waar mensen energie van krijgen.

De competenties hebben we vervolgens getoetst met een 360 graden feedback. Die combinatie brengt de zogenaamde sweetspot aan het licht. Waar heeft iemand talent voor, laat dat zien in het werk en past bij de koers die de organisatie wil varen. Daaruit vloeit de ontwikkel- en (mogelijk) scholingsbehoefte. Voor activiteit B hebben we deze informatie per collega als input meegegeven aan onze loopbaan- en ontwikkelcoach met de opdracht om op basis van aanvullende gesprekken met iedereen een persoonlijk groeiplan op te stellen. Parallel aan dit proces werken we met Reflective aan de methode voor activiteit C.”

En wat is de methode?

“Een manier om alle gezette stappen in leren en ontwikkelen in de organisatie te borgen en hiermee onze collega’s te stimuleren hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Het oorspronkelijke plan om met een externe partij een gr8 academy op te zetten hebben we laten varen. Dat bleek voor een compacte organisatie als de onze, in de fase waarin we ons bevinden en met zeer verschillende leerstijlen niet gepast. We hebben onze wens om kennis over te dragen door van elkaar te leren en elkaar te inspireren vertaald in maandelijkse Thursday morning sessions waarbij we twee uur samen ontbijten. Intussen vertelt steeds iemand anders over een opleiding die hij of zij recent heeft gevolgd of iets wat hem of haar geïnspireerd heeft op zijn/haar vakgebied of discipline. Soms vragen we externe sprekers over een bepaald onderwerp. We hebben een AI-werkgroep die regelmatig verslag uitbrengt over waar ze aan werken, wat het belang ervan is voor gr8, zodat we dat samen kunnen omarmen. En ik presenteer geregeld een recap van het hele gr8 place to grow-traject, zo neem ik alle collega’s mee in het project."

Zijn er naast die Thursday morning sessions nog andere methodes waarmee je kennis borgt?

"Ja, we hebben ook ons personeelshandboek en de onboarding aangepast. Om onze kennis te borgen en producten te standaardiseren richten we een deel van onze server in met templates van al onze producten en diensten voorzien van voorbeelden en toelichting. Onze “gr8 way of working”. Alles wat wij doen, onze kennis en aanpak, borgen we op dat deel. Bovendien nemen we kennissessies op zodat je deze als e-learnings kunt terugzien. Op deze manier hebben we toch een gr8 academy! Het werk- en ontwikkeldeel ligt nu vast in een jaarlijkse cyclus: je start met een persoonlijk groeiplan waar je maandelijks op teruggrijpt. We hebben maandelijkse inhoudelijke gesprekken, we hebben kwartaalgesprekken, buddygesprekken, we voeren een halfjaarlijkse 360 graden feedback uit…”

Het is een heel pakket wat je aanbiedt

“Ja, dat is de methode. We hebben deze al redelijk uitgekristalliseerd en binnenkort haal ik feedback op van collega’s om ‘m verder te verfijnen. Wat ik nog wil doorvoeren zijn concrete functieprofielen waarin we niet alleen de competenties vastleggen maar ook de verwachtingen vanuit gr8: wat vragen we van je in een bepaalde rol en welke kpi’s horen daarbij."

Heeft deze methode een naam?

"Onze projectnaam, A gr8 place to work and grow. Bij de start spraken we nog over ‘het SLIM-project’, maar we zijn bewust overgestapt op A gr8 place to work and grow omdat mensen dan voelen dat het over ONZE ontwikkeling gaat, over ONZE manier van werken en ONZE groei. Dat sluit veel beter aan."

Leverde het project nog onverwachte inzichten op?

“Meerdere. We beseffen nu dat als medewerkers in de ontwikkelingen mee kunnen en willen, wij ze daar als organisatie dan wel de ruimte voor moeten bieden. Bijvoorbeeld door collega’s al bij de start van een project te betrekken in plaats van iemand halverwege aan te haken. Want dan kunnen ze autonomie nemen en verantwoordelijkheid pakken. 
En dat we onze drie kernwaarden ‘professioneel, betrokken en gedreven’ meer mogen vervlechten in het dagelijkse werk, dus ook in deze methode. Om het te laten leven zodat iedereen meebeweegt. En dat gaat in een kleine organisatie makkelijker dan in een grote, dat realiseer ik me heel goed.”