Nieuwe functies, meer ontwikkelkansen

Familiebedrijf Vinfoil is de laatste jaren flink gegroeid. Mét het personeelsbestand groeide ook de behoefte aan HR. Wat kan een SLIM-subsidie in zo’n geval voor je bedrijf betekenen? We bellen met Linda van der Heijden, bij Vinfoil onder meer verantwoordelijk voor personeelsbeleid.

Linda, wat bracht jullie op het idee om een SLIM-project aan te vragen?

“Vooral de snelle groei van het bedrijf. Mijn vader is grafisch ondernemer, dat zit hem in het bloed. Hij is dit bedrijf 15 jaar geleden met twee andere engineers begonnen. Heel lang waren ze met 4 tot 5 man personeel, maar de laatste jaren ging het snel en nu zijn we met 25 man. Dat is grotendeels via-via gegaan: veel familieleden en vrienden werken hier. Dat tekent ook de sfeer. Maar ook in een echt familiebedrijf komt er een moment dat je de taken anders moet verdelen. Bij een van onze mensen lag bijvoorbeeld zoveel kennis dat we een enorm probleem zouden hebben als die persoon zou wegvallen.”

En toen?

“Toen hebben we een SLIM-project aangevraagd en toegekend gekregen. Met een externe HR-adviseur zijn we eerst gaan kijken welke competenties we in onze huidige organisatie nodig hebben. Daar hebben we functies aan gekoppeld en functieprofielen voor gemaakt. Daarna hebben we onze mensen gekoppeld aan de opgestelde functieprofielen. Vervolgens hebben we de functieprofielen met iedereen persoonlijk besproken met de vraag: herken jij jezelf in dit profiel? Ook zijn we begonnen met een-op-een-gesprekken. Geen beoordelingsgesprekken, maar ontwikkelgesprekken.”

Wat heeft jullie SLIM-project nog meer opgeleverd?

“We zijn veel beter gaan nadenken over opleiden. Niet zozeer om mensen te behouden maar om ze ontwikkelkansen te bieden. Simpel voorbeeld: in plaats van de magazijnstellingen extern te laten keuren, willen we nu iemand de mogelijkheid geven om zich te certificeren zodat we het in eigen huis kunnen doen. Ook interessant vind ik de online opleidingen van de Metaalunie, daar ga ik me komend jaar op oriënteren. Misschien kunnen we die aan onze medewerkers aanbieden.”

Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd? 

“Dat het goed is om mensen vanaf het begin mee te nemen in een SLIM-project. Nu heb ik dat soms in een later stadium gedaan, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de functieprofielen.”

Wat heb je nodig om een SLIM-project tot een succes te maken?

“Je moet er in de organisatie voldoende tijd voor vrijmaken. Als je dat doet, kunnen er heel mooie dingen uitkomen. Wij hebben bijvoorbeeld echt veel baat bij de functieprofielen die we hebben ontwikkeld. Maar je het moet het wel neerleggen bij iemand die het leuk vindt. Je kunt het niet op een bureau leggen en zeggen: succes ermee. Zelf vind ik het leuk om met iedereen ontwikkelgesprekken te voeren en daardoor leveren die gesprekken veel op.”

Welke tip heb je voor andere mkb’ers die een SLIM-project willen doen?

“Een subsidie betekent altijd papierwerk, dat moet je niet onderschatten. Is papierwerk niet je favoriet, schakel dan een partij in die je erbij helpt.”