Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

‘Maak PPS zichtbaar': CIVIL

21-07-2020

Pps-activiteiten #Onderwijs en werving #Mkb #Mbo-initiatief #Artikel

Frank Theeuwen is projectleider van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg (CIVIL). 

Wat bieden jullie voor het mkb? 
“Innovatieve opleidingen en examinering van nieuw en zittend personeel voor installatie- en elektrotechniek in de gebouwde omgeving. Heel simpel en laagdrempelig. Niet op anderhalf uur rijden afstand – daar hebben mkb’ers geen tijd voor - maar gewoon om de hoek." 

Hoe ziet jullie aanbod er precies uit?  
“We hebben alle opleidingen installatie- & elektrotechniek van Gilde Opleidingen geflexibiliseerd, dat is een van de partners in CIVIL. Die modules zijn heel goed kortcyclisch in te zetten voor bedrijven. En we hebben alle faciliteiten om mooie opleidingstrajecten te verzorgen. Allerlei verduurzamingsmachines; warmtepompen, zonne-energie. We zijn één van de zeven warmtepompcentra in Nederland. Voor de koudetechniek zijn we een gecertificeerd examencentrum.” 

Waar zitten jullie op de lijn tussen aanbod- en vraaggericht? 
“We hebben een redelijk concreet aanbod, maar spelen in de uitvoering zoveel mogelijk in op maatwerkvragen. Een mkb’er wil namelijk wel maatwerk, maar wil daar bijna niks voor betalen. Dus komt het aan op de kracht van de instructeur: kan die een beetje laveren in de inhoud zodat die mkb’ers toch het gevoel hebben dat ze maatwerk krijgen? We hebben de modules zodanig ontwikkeld dat ze de mogelijkheid tot maatwerk in de uitvoering bieden.” 

Wat is het lastigst? 
“Een deel van de mkb’ers beseft nog niet dat het nodig is om te investeren in de ontwikkeling van hun mensen. Ze zijn vooral bezig met klanten, werk binnenhalen, geld verdienen. ‘Ik heb nu nog elke dag een hoop verwarmingsketels te vervangen en zolang dat zo blijft, doe ik verder niks’- dat is de houding. Maar in de energietransitie wordt de komende jaren ook van mkb’ers veel verwacht. Voor de installateur ligt er een kans om uit de schaduw van de aannemer te stappen, om niet pas in actie te komen bij het maken van de installatie, maar al bij het ontwerp.” 

Hoe lukt het jullie om mkb’ers te bereiken? 
“Door een combinatie tussen relatiemanagement en accountmanagement. IW Zuid-Oost (ook partner in CIVIL), is opgericht als opleider door en voor de branche. Vanuit die opleidingen hebben wij warme relaties met zo’n 200 bedrijven en die relaties bouwen we verder uit. Zegt een ondernemer in een gesprek met één van onze leerlingbegeleiders ‘ik zoek ook iets voor een medewerker’, dan zetten wij onze accountmanager in. Dat is iemand met brede kennis, die ook vakinhoudelijk met de ondernemer kan meepraten.” 

Zijn intermediairs belangrijk? 
“Ja, de brancheorganisatie Techniek Nederland en het opleidingsfonds Wij Techniek (vroeger OTIB). En we hebben de provincie Limburg achter ons staan. Die ziet ons voor ontwikkelingen als energietransitie en circulaire economie als serieuze partner vanuit de branche. Dat helpt enorm.” 

Wat was jullie beste beslissing tot nu toe?  
“De PPS tastbaar maken. Het is een goeie zet geweest dat wij CIVIL hebben gekoppeld aan een gebouw met innovatieve faciliteiten. Als mensen ons gebouw voorbijrijden, zien ze de vlaggen en de logo’s. Onze naamsbekendheid is toegenomen. Mensen weten: hiervoor moet ik in het CIVIL zijn.” 

Tip 
“Heb geduld. Zeker in het mkb wil een duurzame relatie niet zeggen dat je voortdurend samenwerkt. Het kan best drie jaar duren voordat een mkb’er zegt: hé, nu heb ik iemand die op cursus moet. In de tussentijd kom je elkaar tegen op bijeenkomsten, maak je een praatje, je hebt elkaars telefoonnummers. Uiteindelijk weet die mkb’er je te vinden.” 

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg (CIVIL) 
Belangrijkste partners: Gilde Opleidingen, IW Nederland  
Sector: Installatietechniek en elektrotechniek 
Startjaar: 2015 
Doelgroep binnen mkb: installatiebedrijven, elektrotechnische bedrijven, totaalinstallateurs 
Bereik: ongeveer 150 mkb-bedrijven. 50-60% daarvan klein mkb (tot 15 medewerkers). Veel familiebedrijven 
Waarde voor mkb: scholing nieuw personeel (45%) en omscholing zittend personeel (55%) 
Aanbod: advies en bijscholing op het gebied van energietransitie 
Bijzonder: in top 20 van pps’en met meeste partnerbedrijven 

www.civil.nl 

Dit portret is onderdeel van een reeks portretten van publiek private samenwerkingen (pps) die koploper zijn in het bereiken van én bovendien meerwaarde bieden voor mkb-bedrijven. Het mkb is de groeimotor van de Nederlandse economie. Van de ruim 10.000 partners van pps is 80% mkb. Tegelijkertijd werkt het overgrote deel ervan (96%) nog helemaal niet samen met het onderwijs. Dat is een gemiste kans, omdat door samen te werken zoveel - letterlijke en figuurlijke - winst valt te behalen. Deze kleine(re) bedrijven moeten het juist hebben van samenwerking om hun personeelsbestand up to date te houden en nieuw talent aan trekken en te behouden. Of bijvoorbeeld te profiteren van innovaties op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Want als klein bedrijf kun je dat niet allemaal zelf organiseren. Daarom werkt Katapult in 2020 en 2021, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, aan het actiever betrekken van mkb-bedrijven bij een voor hen relevante pps. Om als pps te leren hoe je het mkb het beste kunt bereiken en bedienen hebben we de koplopers naar hun ervaringen gevraagd.