Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Samenwerken aan maatschappelijke uitdagingen

De Nederlandse topsectoren hebben volgens een besluit van het kabinet missies geformuleerd op vier maatschappelijke uitdagingen, sleuteltechnologieën en toekomstig verdienvermogen. Op deze pagina vind je samenwerkingsverbanden die actief zijn op deze maatschappelijke uitdagingen. Een mooi aanknopingspunt voor het vinden van kennis, partners en financiering. 

Economisch belang én maatschappelijke urgentie

Voor de inzet van de topsectoren op de maatschappelijke uitdagingen geldt het economische belang naast de maatschappelijke urgentie. De activiteiten zijn dan ook in belangrijke mate vraag- en behoefte gestuurd, geheel in lijn met het missiegedreven innovatiebeleid van de topsectoren. 

De vier maatschappelijke uitdagingen zijn:
•    Energietransitie & Duurzaamheid
•    Gezondheid & Zorg
•    Landbouw, Water & Voedsel
•    Veiligheid 

Relatie met Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s

Met de (her)oriëntatie van de topsectoren naar de maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën gaan de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) nauwer samenwerken en anders programmeren in Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s). 

Onderdeel van deze programmering is het inweven van Learning Communities in de MMIP’s van de topsectoren en de onderzoeksprogramma’s van NWO. Vanuit de Roadmap Human Capital gaan de topsectoren samen met de MMIP-teams en NWO hier invulling aan geven. Dit kan variëren van het samen opstellen van tenderteksten, tot het vergroten van het ecosysteem met spelers uit de learning communities. 

Om snel de juiste voorbeelden, knelpunten en oplossingen te vinden, heeft Dialogic in opdracht van de topsector Energie een volgsysteem opgezet. Hierdoor willen we leren hoe je in werk en opleiding beter kan innoveren, zodat learning communities meer en meer onderdeel gaan uitmaken van de onderzoeks- en innovatieprogrammering. De Roadmap Human Capital gaat tevens een programma ontwikkelen om de geleerde lessen breed binnen de community van topsectoren en NWO te delen.

Samenwerkingsverbanden per maatschappelijke uitdaging

Een Learning Community organiseert zich regionaal en wisselt kennis en ervaringen uit met andere communities, zowel nationaal als internationaal. Ook voor de financiering kan het lonen om nationale en regionale investeringen te combineren, bijvoorbeeld op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. 

De onderstaande documenten geven een overzicht van publiek-private samenwerkingsverbanden per maatschappelijke uitdagingen (stand van oktober 2020): [bijlagen bij dit tekstdocument]
•    Energie en Duurzaamheid (xlsx) 
•    Gezondheid en zorg (xlsx) 
•    Veiligheid (xlsx) 
•    Landbouw, Water en Voedsel (xlsx)