Waarom Katapult?

Nederland is goed in leren. We kijken al snel buiten onze grenzen –letterlijk én figuurlijk- en passen pragmatisch toe wat we kunnen gebruiken. En we zijn stiekem één grote en goed georganiseerde metropool van 17 miljoen mensen. Met een geweldige kennis- en onderwijs infrastructuur. En dat alles willen we nog beter maken.

Want we staan voor enorme maatschappelijke uitdagingen: energietransitie, verduurzaming, vergrijzing, klimaateffecten, voortgaande digitalisering zijn grote thema’s. Werk vereist steeds vaker ondernemerschap, 60 procent van de nieuwe banen is in tijdelijk verband. Dit alles maakt een wereld die continu verandert. Net als de beroepspraktijk van ieder van ons. Onderzoek, onderwijs en die beroepspraktijk spelen continu haasje-over richting het nieuwe. 

De mensen van Katapult vinden dat een fascinerend proces. En wij denken dat samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven via publiek privaat samenwerken dé oplossing is om te werken aan het beroepsonderwijs en beroepspraktijk van morgen. We willen daarin zoveel mogelijk spelers betrekken. Processen versnellen en intensiveren. En de wisselwerking tussen beroepsonderwijs en praktijk maximaliseren. Het permanent opleiden en ontwikkelen van medewerkers maken we tot een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom is Katapult opgericht.

In 2025…

  • is 90% van de mbo en hbo-instellingen actief in onze beweging*;
  • We vergroten het bereik van studenten naar tenminste 25% in 2025 (2021: 12%);
  • is 75% van de samenwerkingsverbanden binnen Katapult succesvol;
  • is het netwerk van aangesloten bedrijven vervijfvoudigd naar 20.000 (2021: 12.000 bedrijven**).

* Dit doel hebben we in 2016 behaald! Inmiddels participeren 24 hogescholen en 59 mbo-instellingen. 
** We liggen op koers. In 2016 zaten we op 4.500 bedrijven, in 2017 zijn dit 6.000, in 2019 zijn dit er 10.000 en in 2021 zijn dat er 12.000.

Lees de uitkomsten van de denktank over hoe we dit gaan bereiken.