Contact

De rollen uitgelegd

We weten het, het duizelt je soms van al die namen en instanties. Wie doet nou wat en bij wie moet je waar precies voor zijn? Daarom volgt hier een korte uitleg.

Platform Talent voor Technologie (PTvT)

Platform Talent voor Technologie is een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie. Het is het landelijke centrum van kennis, expertise en netwerken op gebied van de technologische onderwijs- en arbeidsmarkt. PTvT verbindt beleid, praktijk en wetenschap rondom maatschappelijke vraagstukken met onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Zowel regionaal, nationaal als internationaal. PTvT ondersteunt het Katapultnetwerk en voert in opdracht van verschillende ministeries diverse programma’s uit, het RIF is daar één van.

RIF-team

Dat zijn wij. We ondersteunen pps’en onder andere bij het indienen van een RIF-aanvraag en het uitvoeren van je plannen. Wij brainstormen mee, lezen mee met het plan als critical friend, koppelen je aan andere pps’en waarvan je kunt leren en brengen je in verbinding met mogelijke partners.We komen hiervoor graag bij je langs. We bieden ondersteuning bij de verschillende stadia in het ontwerpen en bouwen van een pps. Van planvorming tot en met verduurzamen en opschalen. Voor zover je ons nog niet kent, dit zijn we:

DUS-I

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is de uitvoeringsorganisatie voor subsidies van de ministeries van OCW en VWS. DUS-I is verantwoordelijk voor de formele uitvoering van de RIF-aanvraag, zoals de controle van de eisen en de verantwoording. 

Contact:
ocwsubsidies@minvws.nl 
(070) 340 55 66

Katapult

Katapult is een netwerk dat is opgericht om scholen en bedrijven te helpen om elkaar te verbeteren. In de samenwerkingsverbanden worden prachtige resultaten geboekt op het gebied van onderwijs, innovatie, praktijkgericht onderzoek en ondernemerschap. Het netwerk groeit continu en telt nu meer dan 400 samenwerkingsverbanden in mbo en hbo.