Over de RIF-regeling

De commissie Regionaal Investeringsfonds MBO is een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit een voorzitter en acht leden. Zij zijn afkomstig uit onderwijs en bedrijfsleven, en uit diverse sectoren.

De commissie:

  • beoordeelt de subsidieaanvragen van de mbo-scholen die namens het publiek-private samenwerkingsverband in de regio zijn ingediend en adviseert de minister over subsidieverstrekking;
  • beoordeelt de voortgangsrapportages en adviseert de minister over de effecten van de uitvoering van een project en over eventuele verlaging dan wel beëindiging van de subsidieverlening.

Verder heeft de commissie als taak jaarlijks een verslag uit te brengen over de wijze waarop haar beoordeling heeft plaatsgevonden. Lees er meer over op Dus-i Daar kun je ook een document met veelgestelde vragen dowloaden.

De uitgebreide beschrijving van de regeling vind je in de Staatscourant