Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Toolkit: meiden in de techniek

28-03-2024

Pps-activiteiten #Tool #Nieuws

Nog altijd kiezen maar weinig meiden voor een mbo techniek- of ICT-opleiding. Hoewel er sprake is van een lichte groei op de niveaus twee, drie en vier blijven meiden zwaar ondervertegenwoordigd. In opleidingen als ICT, techniek en procesindustrie is nog steeds slechts 4% van de studenten een meisje.Naast dat er weinig instroom is, is er ook onnodige uitval. Meiden kunnen zich minder thuis voelen op de opleiding, het kan ontbreken aan vertrouwen in het eigen kunnen, en op opleidingen kan sprake zijn van zogeheten gender-bias. Tijd voor verandering!

Veel docenten en managers zijn op zoek naar manieren om meer diversiteit te bewerkstelligen in de opleidingen en het werkveld. Gelukkig zijn hier manieren voor en zijn er handzame tools beschikbaar. Vanuit TechYourFuture is een project gestart om deze tools te inventariseren, vergelijken en samen te brengen in een handzaam overzicht. Dat heeft geresulteerd in de toolkit: Meiden in de techniek. De tools zijn vooral afkomstig van het VHTO, expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techiek en IT, van WijTechniek en van de toolbox Gender Include IT, die wij samen met de publiek-private samenwerking TechYourFuture hebben gemaakt. Daarnaast zijn internationale toolboxen geraadpleegd.

In de toolkit vind je tools voor mbo techniekopleidingen en voor de bedrijven waarmee wordt samengewerkt. Om instroom te verhogen en uitstroom te voorkomen is de inzet van beide namelijk nodig. Voor de opleidingen zijn vijf categorieën gemaakt: 1). Werving, 2). Beeldvorming, 3). Inclusief onderwijs, 4). Bouwen aan zelfvertrouwen, en 5). Samen sterk. Voor de bedrijven zijn het er drie: 1). Aantrekkelijk werkgeverschap, 2). Beeldvorming, 3). Samen sterk.

Bekijk hier de toolkit meiden in de techniek.

Ook interessant