Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Actiescan Learning Communities

Tools overzicht

>> Download de Actiescan

>> Download de Vragen voor de Moderator

Hoe kan de samenwerking tussen bedrijven, scholen en onderzoekers zich ontwikkelen tot een succesvolle Learning Community? De Actiescan Learning Community geeft inzicht in de 10 factoren die bepalend zijn voor het succes. De deelnemers ontdekken daarbij welke concrete stappen zij kunnen zetten om hun gezamenlijke doel te bereiken. 

Voortbouwen op wat er al is

Er zijn de afgelopen decennia vele publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS’en) ontstaan waarin bedrijven participeren, bijvoorbeeld Centres of Expertise, Centra voor Innovatief Vakmanschap, Fieldlabs, Skillslabs, lectoraten en praktoraten. Deze samenwerkingsverbanden hebben een uitstekende uitgangspositie om zich door te ontwikkelen tot een Learning Community. Onderscheidend voor de samenwerking in een Learning Community is dat er altijd een verbinding is met de ontwikkeling van professionals en studenten (leven lang ontwikkelen) én met wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

Inzicht in huidige positie en verdere ontwikkeling

Learning Communities ontwikkelen zich geleidelijk. De Actiescan helpt daarom de huidige positie te bepalen tussen startend (projectmatig, incidenteel), gevorderd (robuust) en voldragen (strategisch, structureel). De scan geeft partijen inzicht in de meest bepalende aspecten van hun samenwerking, zoals ambitie en kwaliteit van de partners, de verbindingen tussen werken, leren en innoveren in de samenwerking, financiering en de impact op de omgeving. 

Theoretische basis, beeld van de samenwerking, inspirerende voorbeelden 

De Actiescan bestaat uit drie onderdelen:

 1.  Een introductie om de gesprekspartners op een gelijk kennisniveau te brengen op het gebied van Learning Communities.
 2. Tien vragen die de gesprekspartners inzicht geven in de ambitie voor doorontwikkeling, de staat van de samenwerking en de benodigde stappen voor verdere ontwikkeling.
 3. Inspirerende voorbeelden die laten zien welke variëteit aan organisatie en inhoud mogelijk is.

Inzicht in de 10 succesfactoren

Kern van de Actiescan is het verkrijgen van een gezamenlijk beeld door een gesprek over de volgende thema’s: 

 1. Gezamenlijke ambitie 
  Wat is onze ambitie en denken we daar allemaal hetzelfde over?
 2. Kwaliteit van de partners
  Hoe excellent zijn we in ons domein; zijn we echt de top?
 3. Verbinding innoveren en leren
  Realiseren we snel impact met onze innovaties in het onderwijs?
 4. Verbinding innoveren en werken
  Realiseren we snel impact met innovaties binnen bedrijven?
 5. Verbinding leren en werken
  Realiseren we over en weer meerwaarde tussen bedrijven en onderwijs?
 6. Kwaliteit van de samenwerking
  Hoe hecht en structureel is onze samenwerking?
 7. Communicatie en kennisdeling
  Hoe hebben we communicatie en kennisdeling georganiseerd?
 8. Kwaliteit van de financiering
  Hoe evenwichtig, robuust en duurzaam is onze financiering?
 9. Regionale betekenis
  Zijn we dé regionale speler die we denken te zijn?
 10. Landelijke betekenis
  Wat is onze landelijke uitstraling, functie en impact? 

Aan de slag

Lees ook