10-12-2020

Begeleiden studentprojecten

#Onderwijs en werving #RIF #Docenten

Begeleiden studentprojecten

Wat is het doel?

Vragen die ontstaan in de beroepspraktijk vormen de input voor studentprojecten. Deze toolkit helpt je bij het ontwerpen en begeleiden van die projecten. Vraaggestuurd onderwijs komt voort uit pps Beroepsonderwijs in Logistics Valley waarin MKB bedrijven door studenten worden geholpen met het oplossen van vraagstukken van hun bedrijf.

Voor wie is het bedoeld?

Docenten uit alle domeinen van het MBO die in hun regio een kans zien om vraaggestuurd onderwijs te bieden. 

Wat houdt de tool in?

Een verzameling van dertien concrete instrumenten die je kunt inzetten in diverse fasen van het project, zoals de opdracht voor vraagoriëntatie, gespreksformulieren, een stappenplan en beoordelingsformulieren.

Hoe gebruik je de tool?

 1. De eerste stap
  Verdiep je in de achtergrond om een beeld te krijgen over de wat, hoe en waarom van een vraag gestuurd onderwijs. Gebruik hiervoor de publicatie 'Het begeleiden van studentprojecten in de beroepspraktijk'.
   
 2. De tweede stap
  Ga in gesprek met bedrijven in de regio en vertel over de aanpak van vraaggestuurd onderwijs. Breng aan de hand van een Business Model Canvas goed in kaart welke toegevoegde waarde vraag gestuurd onderwijs creëert.
   
 3. De derde stap
  Neem praktijkprojecten op in de studieplanning en bouw projecten structureel in je onderwijsplanning. Gebruik daarvoor de werkbladen A, B, C.
   
 4. De vierde stap
  Zet een project op met studenten en gebruik daarvoor de werkbladen D, E, F, G, H, I, J. 
   
 5. De vijfde stap
  Sluit het project af met een presentatie in het bedrijf. Gebruik daarvoor de beoordelingsformulieren K, L, M.

Begeleiden studentprojecten

Download publicatie

Download werkbladen

Lees ook

PPS voor MKB
PPS voor MKB 2
PPS voor MKB 3
PPS voor MKB 4
PPS voor MKB 5