Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Tweede ronde Nationaal Groeifonds van start

02-11-2021

Overheid #Opschalen #Nieuws #EZK

Samen met organisaties, bedrijven en mede-overheden hebben ministeries 37 voorstellen ingediend voor een administratieve en procedurele toetsing door de Toegangspoort van het Nationaal Groeifonds: 6 voorstellen op  Infrastructuur, 10 voorstellen op Kennisontwikkeling en 21 voorstellen op Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie.

Aan één van de voorstellen: Opschaling van publiek-private samenwerkingen (pps) in het beroepsonderwijs, hebben wij samen met een groot aantal van jullie en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat hard aan gewerkt.

Het voorstel bevat een aanpak voor opschaling van pps in het beroepsonderwijs. Hiermee kunnen we een deel van de kloof dichten tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. En geven we een impuls aan de toepassing van innovaties in de praktijk, leven lang ontwikkelen en het productiviteitsniveau van (kleine) bedrijven.

Het groei- en concurrentievermogen van Nederland staat onder druk. Transities op het gebied van klimaat, energie, zorg, landbouw en wonen vragen veel van ons menselijke kapitaal. De vakmensen van morgen hebben andere kennis en vaardigheden nodig. En er zijn er méér van nodig. We zullen daarnaast veel beter gebruik moeten maken van kennis en innovatieve oplossingen.

De afgelopen 10 jaar zijn ruim 400 publiek-private samenwerkingsverbanden (pps) ontstaan met 12.000 bedrijven, 8.000 docenten en 124.000 studenten die de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt aantoonbaar verbeteren. Door systeem- en transformatiefalen blijft de benodigde schaalgrootte echter uit en is impact nog te bescheiden.

In de aanpak bouwen we voort op dit beschikbare fundament, en nemen we in vijf stappen de factoren die dit falen veroorzaken weg. We nemen (1) de meest cruciale maatschappelijke uitdagingen en groeisectoren als uitgangspunt, selecteren (2) daarbij 50 pps’en met een track-record die opgeschaald kunnen worden en waarmee (3) KPI’s worden afgesproken. We faciliteren daarbij (4) lerende governance en stage-gate financiering, en (5) landelijke monitoring en bijsturing.

Hiervoor is voor acht jaar een totale investering van 1,580 miljard € nodig, waarvan 656 mln. € afkomstig uit het Nationaal Groeifonds. Dit leidt tot een structureel effect van €4 miljard (0,5% BBP).

De volgende stap is dat de voorstellen worden voorgelegd aan de commissie. Naar verwachting wordt in januari 2022 bekend welke voorstellen hiervoor in aanmerking komen. Per voorstel brengt de commissie advies uit aan het kabinet om wel of geen bijdrage te leveren. Het kabinet maakt naar verwachting in april 2022 bekend welke voorstellen een investering zullen ontvangen. Het parlement moet vervolgens nog goedkeuring verlenen voordat de bijdragen definitief worden toegekend. Meer informatie over het Nationaal Groeifonds vind je hier.

Bekijk hier de documenten: