Werkbezoek Minister Adriaansens in teken opening subsidieregeling opschaling pps

20-03-2023

Kennis over pps Overheid #Nieuws #Regelingen #EZK

Om de innovatiekracht en de productiviteit van bedrijven te verhogen, trekt het kabinet de komende vier jaar 210 miljoen euro uit voor de opschaling van de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en werkgevers. De subsidieregeling voor de publiek-private samenwerking in het mbo en het hbo is vandaag opengesteld. Dat maakte minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat bekend tijdens een bezoek aan de RDM campus in Rotterdam, waar verschillende onderwijsinstellingen samenwerken met het bedrijfsleven. De regeling is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen van het kabinet.

Minister Adriaansens: “Er zijn dringend meer vakmensen nodig voor de transitie naar een duurzame en digitale economie. Daarom moeten we beter gebruik maken van de kennis en innovatieve oplossingen uit het beroepsonderwijs en zo de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt verder verbeteren.”

Sinds 2010 wordt er geïnvesteerd in publiek-private samenwerkingen (pps’en) om de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. En dat werkt! Inmiddels zijn er maar liefst 450 samenwerkingsverbanden waarin inmiddels 124.000 studenten, 12.000 bedrijven en 8.000 docenten participeren. Maar de impact hiervan kan nog vele malen groter! Deze subsidieregeling zorgt ervoor dat een aantal bestaande samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven door gerichte investeringen verder kunnen worden opgeschaald.

Pieter Moerman (co-founder Katapult): "Deze regeling is een geweldige impuls voor de pps-aanpak! Hiermee kunnen we nog meer mkb'ers laten profiteren van de opgebouwde kennis en expertise. De activiteiten die pps’en met deze regeling verder kunnen opschalen richten zich op de toepassing van innovaties in de beroepspraktijk, het helpen van mensen om zich een leven lang te ontwikkelen in technische en digitale skills én het verhogen van het productiviteitsniveau van mkb'ers. Immers, het samenbrengen van beroepsonderwijs en de beroepspraktijk is dé manier om voldoende beschikbare vakmensen voor de maatschappelijke transities te realiseren."

De Subsidie Opschaling verduurzaamde PPS in het beroepsonderwijs wordt bekostigd uit het Nationaal Groeifonds. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn. Van de 210 miljoen euro voor het project is 152,4 miljoen euro definitief toegekend. 57,6 miljoen euro is voorwaardelijk toegekend en wordt uitgekeerd na een positieve evaluatie van de eerste fase. Vanaf vandaag is het voor iedereen die aan de voorwaarden van de regeling voldoet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Dit kan tot uiterlijk maandag 17 april 2023, 17.00 uur.

Lees hier meer over de subsidie en het opschalingsplan pps.