Groeifonds

Een enorme impuls voor samenwerking en kennisontwikkeling in de regio. Het Nationaal Groeifonds investeert miljoenen euro's voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio. Hierdoor wordt het mogelijk dat we gezamenlijk grote stappen kunnen zetten zodat er voldoende én goed geschoolde mensen worden opgeleid voor het mkb. Het voorstel Opschaling van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs waar Katapult bij betrokken was heeft 210 miljoen euro voorwaardelijk toegekend gekregen. Bekijk hier het nieuwsbericht.

Op deze pagina vind je alle informatie over het Nationaal Groeifonds vanuit Katapult.
Op 21 april 2022 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over het Nationaal Groeifonds. Bekijk hier de opname en de powerpoint terug. Op 2 juni zal de volgende informatiebijeenkomst plaatsvinden.

Laatste update: 25 april 2022