Groeifonds

Een enorme impuls voor samenwerking en kennisontwikkeling in de regio! Het Nationaal Groeifonds investeert miljoenen euro's voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio. Hierdoor wordt het mogelijk dat we gezamenlijk grote stappen kunnen zetten zodat er voldoende én goed geschoolde mensen worden opgeleid voor het mkb. Het voorstel Opschaling van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs waar Katapult bij betrokken is heeft 210 miljoen euro toegekend gekregen. Inmiddels is er aan de hand van de regionale prioriteiten die door de provincies zijn opgesteld een aantal consortia voorgeselecteerd die betrokken worden bij de vorming van de ecosysteem pps'en en die hebben gezamenlijk een grote ambitie!

Op deze pagina vind je alle informatie over het Nationaal Groeifonds vanuit Katapult. Inmiddels zijn we gestart met het kennisprogramma voor de consortia die zijn voorgeslecteerd.