Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Aanpak personeelstekort in techniek en ICT: 123 miljoen voor betere samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven

08-06-2023

Pps-activiteiten Overheid #Opschalen #Mkb #Nieuws #EZK

Jongeren opleiden zodat zij de juiste vaardigheden hebben voor de regionale arbeidsmarkt. Medewerkers van het regionale bedrijfsleven blijvend inzetbaar houden door om- en bijscholing. De innovatiekracht van het mkb stimuleren. Dat is de inzet van publiek-private samenwerkingen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit om bestaande samenwerkingsverbanden een stap verder te brengen. De bijdrage komt uit het Nationaal Groeifonds en is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen. Hiermee wil het kabinet het personeelstekort in techniek en ICT aanpakken zodat Nederland vol kan blijven inzetten op de energie- en digitale transitie.

Tijdens het werkbezoek op 20 maart jl. aan de RDM Campus, waarbij de regeling werd opengesteld, gaf Minister Adriaansens aan: “Er zijn dringend meer vakmensen nodig voor de transitie naar een duurzame en digitale economie. Daarom moeten we beter gebruik maken van de kennis en innovatieve oplossingen uit het beroepsonderwijs en zo de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt verder verbeteren.”

Beroepsonderwijs is een basisvoorwaarde voor het groei- en concurrentievermogen van de Nederlandse economie. Sinds 2010 investeert Nederland daarom in publiek-private samenwerkingsverbanden (pps'en) om de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven te versterken. Een betere aansluiting is nodig zodat mensen zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen, innovaties in het bedrijfsleven worden gestimuleerd en het productiviteitsniveau van mkb’ers omhoog gaat.

Thomas Boekhoud (programmaleider Katapult opschalingsplan NGF): ‘Dit is geweldig nieuws en een mooie start om nog meer impact te gaan maken! Deze 15 consortia zijn de koplopers en gaan aan de slag met het ontwerpen van echt publiek-privaat beroepsonderwijs. Alle lessen, successen maar ook het falen vloeien terug in het Katapult netwerk zodat iedereen in Nederland, maar ook in Europa hier profijt van kan hebben! De groeifondscommissie heeft ons de uitdaging gegeven om in de praktijk te onderzoeken wat nodig is om een pps in het beroepsonderwijs effectief en efficiënt naar een hoger plan te tillen. Iedereen die hier aan mee wilt doen of zelf een consortium wilt starten: we helpen graag mee!'

Met de bijdrage uit het Nationaal Groeifonds kunnen bestaande publiek-private samenwerkingen worden uitgebreid. Hierdoor neemt de leereffectiviteit in Noord-Nederland bijvoorbeeld toe door lerenden en werkenden samen te laten werken aan innovaties in het project ‘Groene transitie Noord-Nederland’. In Brabant werkt het consortium ‘Digital Industry Boost’ aan een impuls op digitalisering. Daar wordt de bestaande samenwerking tussen mkb-bedrijven uit de maakindustrie en het onderwijs uitgebreid. Voor een totaaloverzicht van de vijftien consortia die een bijdrage ontvangen, klik hier en bekijk hier de samenvattingen.

Pieter Moerman (co-founder Katapult): ‘Deze toekenning aan de 15 consortia draagt mooi bij aan de ambitie van Katapult. We helpen nu 15.000 mkb’ers en dat gaan we minstens verdubbelen om uiteindelijk in 2030 samen met alle pps’en 25% van het mkb in te helpen.’

Deze Rijksbijdrage van 123 miljoen zorgt ervoor dat vijftien consortia tussen onderwijs en bedrijfsleven door gerichte investeringen verder kunnen worden opgeschaald, zodat meer scholieren, werkenden en werkzoekenden worden opgeleid voor een baan in techniek of ICT. Een voorwaarde voor de toekenning van de Rijksbijdrage was dat de pps’en voor hun plannen ook cofinanciering ontvangen vanuit regionale partners, zoals overheid, bedrijfsleven of onderwijs.

De 'Subsidie Opschaling verduurzaamde PPS in het beroepsonderwijs' wordt bekostigd uit het Nationaal Groeifonds. Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 20 miljard euro in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn. Van de 210 miljoen investering wordt nu 123 miljoen toegekend aan vijftien consortia. Het resterende bedrag wordt toegekend in een latere fase.

Voor meer informatie zie: Subsidie Opschaling verduurzaamde PPS in het beroepsonderwijs of bekijk deze pagina voor meer informatie over het Opschalingsplan. 

Katapultdag 26 september 2023
Tijdens de Katapultdag op 26 september zullen de toegekende aanvragen een speciale plek in het programma hebben en hun plannen presenteren. Ben je benieuwd naar de plannen en de mogelijkhedne om hierbij aan te haken? Meld je dan zeker aan voor deze dag!