Ondersteuning

Binnen jouw pps kunnen diverse vraagstukken naar boven komen die ervoor kunnen zorgen dat je vastloopt. Het bieden van ondersteuning door experts vanuit het netwerk kan jou weer vooruit helpen. Met intensieve en oplossingsgerichte ondersteuning op basis concrete ontwikkelvragen kun jij verder met de doorontwikkeling van jouw pps. En help jij hiermee uiteindelijk ook weer het Katapultnetwerk vooruit door de opgedane kennis te ontsluiten naar het netwerk (generieke lessons learned, niet pps specifieke uitkomsten). Een win-win situatie dus en de kracht van dit netwerk!

We willen dit zoveel mogelijk doen via het 'halen en brengen' principe van Katapult. We koppelen je aan een projectleider die dit probleem al heeft getackeld, die 'in ruil' daarvoor weer gekoppeld wordt aan een andere expert. Zo helpen we elkaar zoveel mogelijk vooruit. In de praktijk merken we ook dat ervaringskundigen de allerbeste adviezen geven. Wanneer de gevraagde ondersteuning tijdsintensief wordt, zitten er op den duur wel kosten aan verbonden voor de inzet van de experts.

Waar kun je aan denken?

  • Op basis van jouw specifieke vraag sparren met een projectleider die ervaring hiermee heeft
  • Advies op maat in de vorm van workshops, begeleidingstrajecten (critical friend/coaching/reflectie/swot) of specifieke trainingen voor de pps
  • Strippenkaart voor coaching/sparren, waarin uren van experts ingezet kunnen worden gedurende een bepaalde periode

Waar kun je de experts niet voor inschakelen:

  • Schrijven van aanvragen van subsidies
  • Beoordeling van onderwijs- en onderzoekskwaliteit (accreditaties)
  • Interim management / uitvoering van projecten
  • Detachering

(Je mag mensen natuurlijk altijd zelf hiervoor benaderen, maar dan blijft Katapult er helemaal buiten. Zie de FAQ voor de gedragsregels die we vragen van experts voor de inzet bij Katapult.)

Kosten
We proberen het dus zoveel mogelijk door middel van gesloten beurzen te organiseren, waarbij we je vragen zowel te brengen als te halen. Neem vooral contact op om te kijken wat mogelijk is. En zie de FAQ voor de kosten en voorwaarden.