Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Peer review

Heb je behoefte aan deskundige feedback van collega’s? Deze collegiale intervisie die ontwikkelperspectieven opspoort en advies geeft over de te nemen vervolgstappen in de ontwikkeling van de pps. De peer review helpt pps’en hun ontwikkeling scherp te houden en de kwaliteit van hun activiteiten te bewaken. De kracht van de methode zit in het ‘halen en brengen’ van kennis, ervaringen en inzichten, en de mogelijkheid om een kijkje te nemen in andermans keuken! Bekijk de tool die we hiervoor ontwikkeld hebben.

Hoe werkt de peer review in de praktijk?
In een peer review ontvang je feedback van een team van twee of drie collega's van andere pps'en en een pps-expert van Katapult. Dit team verdiept zich in jouw pps, spoort ontwikkelingsperspectieven op en geeft advies over welke vervolgstappen je het beste kunt zetten. Daarnaast is het krachtig dat een peer review:

  • Richting geeft: de uitkomst van een review helpt je om te bepalen wat nodig is om je gestelde doelen te halen
  • Inspirerend is: je ontvangt goede voorbeelden waar je je aan kunt optrekken
  • Vergelijkend is: je wordt getoetst aan ervaringen van soortgenoten
  • Objectief is: het 'spiegelen' gebeurt in een beschermde omgeving met gelijkgezinden
  • Een frisse blik van buiten naar binnen biedt: anderen zien vaak kansen die je zelf niet ziet
  • Toekomstgericht is: het team denkt mee over wat er voor nodig is om door te ontwikkelen.

Deze pps-collega's gingen je o.a. al voor:

Alice Bakker programmamanager ‘Zorg in de wijk in de 21e eeuw’:
“Ervaringsdeskundige externen een kijkje in je keuken gunnen geeft je een betrouwbaardere evaluatie. Bovendien creëert zo’n peer review een gespreksmoment met een grote groep betrokkenen, dat is natuurlijk ook heel waardevol. Dus doe het vooral, het brengt je een zee aan inzichten.”

Joep Houterman, CVB Fontys/ CoE HTSM:
"Een mooie, rijke analyse waar zowel het CoE HTSM als heel Fontys zijn voordeel mee kan doen. Het laat heel goed zien dat ontwikkelingen van een CoE hard werken is en het jaren vergt voor je een volwassenheidsniveau bereikt hebt dat in staat stelt zowel extern als intern impact te hebben. "

Trees Flapper projectmanager bij ZorgThuis:
“De review maakt het makkelijker om je bewust te worden waar je op kunt bijsturen. Wij hadden bijvoorbeeld een sterke focus op het oprichten van een eigen netwerk, maar het belang ervan werd niet gedeeld door de stuurgroep. Uit de peer review bleek vervolgens heel duidelijk dat het opzetten van zo’n netwerk ook niet nodig was. Dat is fijn om te horen, want dan kun je dat loslaten en ontstaat er ruimte voor een andere focus.”

Kosten: Katapult heeft geen winstoogmerk. De inzet voor peers werkt via een gesloten beurs principe. De totale kosten (inzet experts en organisatie) liggen - afhankelijk van de omvang en complexiteit van de peer review - tussen de 5.000 euro en 7.000 euro.