Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Publicaties

#Publicatie

De afgelopen jaren heeft Katapult veel kennis verzameld binnen het netwerk. Bekijk hier alle publicaties.

 • Impact en meerwaarde (september 2023) en Impactmeting (september 2023)
  Katapult blijft groeien! Om de ontwikkeling in beeld te brengen, brengen we tweejaarlijks een impactrapportage uit: ‘Impact en meerwaarde’. De cijfers in deze uitgave zijn gebaseerd op een in het voorjaar van 2023 uitgevoerde enquête onder de samenwerkingsverbanden. In de volledige Impactmeting zijn de complete cijfers terug te vinden.
 • Impactmonitor mkb Digitale Werkplaatsen (augustus 2023)
  Wat is de impact van Digitale Werkplaatsen op de digitalisering van het Nederlandse mkb? Hoeveel mkb'ers zijn het afgelopen jaar geholpen? Met welke vraagstukken? Hoe tevreden zijn de ondernemers over hun traject bij de Werkplaatsen? Je leest het in dit rapport.
 • Opbrengsten Digitale Werkplaatsen voor het onderwijs - Onderzoeksrapport - Infographic in het kort - Uitgebreide Infographic (juni 2023)
  Wat zijn de opbrengsten van Digitale Werkplaatsen voor het onderwijs? Op welke thema's leveren Digitale Werkplaatsen onderwijs zaken op? En hoe groot is die opbrengst? Je vindt het allemaal in de rapporten en infographics.
 • Persona's Mkb-route in het hbo (april 2023)
  Welke doelgroepen met interesse in opleiden via werken-leren in het hbo kunnen we onderscheiden? Hoe spreken we ze aan gezien hun interesses, behoeften, drijfveren en drempels? Je leest het in dit rapport.
 • Handreiking Mkb-route in het hbo (april 2023) 
  Hoe zet je een 'Mkb-route in het hbo' op? Op deze site staan handreikingen voor hogescholen en bedrijven, ze geven de kennis en inzichten om zelf Mkb-routes in het hbo op te zetten, door te ontwikkelen en te borgen.
 • Een nieuw samenspel van innoveren, werken en leren (april 2023)
  Kennisinstellingen en bedrijven werken steeds vaker multidisciplinair samen. Hoe kun je dat doen in learning communities en wat werkt? Lees over theorie, onderzoek, praktijk en ervaringen in de nieuwe publicatie.
 • Living Labs Samen innoveren in sport en bewegen (december 2022)
  Een praktische handreiking voor iedereen die werkt aan het opstarten en succesvol uitbouwen van een Living Lab Sport en bewegen. Met daarin vijf geleerde lessen en de werkende modellen van deze samenwerkingsverbanden.
 • Impact en meerwaarde (november 2021) en Impactmeting (november 2021)
  Katapult groeit en dat is mooi. Om de ontwikkeling in beeld te brengen, hebben we een impactrapportage uitgebracht: ‘Impact en meerwaarde’. De cijfers in deze uitgave zijn gebaseerd op een in het voorjaar van 2021 uitgevoerde enquête onder 230 samenwerkingsverbanden, en de netwerkkaart met 450 samenwerkingsverbanden en hun partners. In de volledige Impactmeting zijn de complete cijfers terug te vinden.
 • Centres of Expertise: leren, ontwikkelen en opschalen (november 2021)
  Al tien jaar leggen Centres of Expertise de verbinding tussen het bedrijfsleven, het hoger beroepsonderwijs en grote maatschappelijke uitdagingen. Lag de focus oorspronkelijk nog op het afleveren van meer en betere studenten voor technologische groeisectoren, vandaag de dag staan de Centres of Expertise midden in de beroepspraktijk en richten ze zich zowél op het opleiden van toekomstig en zittend personeel, als op het bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld met innovatieprojecten en onderzoek. Er zijn inmiddels zo’n zestig Centres of Expertise en ieder jaar komen er een aantal bij. De thema’s waar de Centres aan werken ademen mee met de ontwikkelingen in Nederland.
 • Visiedocument en Infograhic Denktank (mei 2021)
  De afgelopen maanden heeft de Denktank Toekomst publiek privaat samenwerken beroepsonderwijs gesproken over de HOE-vraag: wat is er nodig zodat scholen en bedrijven intensiever gaan samenwerken en de benodigde opschaling realiseren? 
 • MKB!dee Oplossingenboek voor leren en ontwikkelen (mei 2021).
  17 inspirerende oplossingen en stappenplannen om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren.
 • Pps impactanalyse Noord-Holland en Flevoland (mei 2021)
  Hoe ontwikkelden de pps'en in Noord-Holland en Flevoland zich de afgelopen jaren?
 • Waar zijn we van als MBO-ICT? (mei 2021)
  Publicatie van de MBO Raad waarin een onderzoek is gedaan onder de scholen om de positie van het ICT-onderwijs te bepalen.
 • BTW-scenario’s voor publiek-private samenwerking (feb 2021)
  In deze notitie worden de btw-scenario’s uiteengezet van de verschillende samenwerkingsvormen tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, opgesteld 
 • Business model publicatie:
  Hoewel een pps natuurlijk niet winstgevend hoeft te zijn, is het vinden van een kostendekkend businessmodel wel essentieel. Ter inspiratie zijn in dit handboek vijftien businessmodellen uit de praktijk van pps uitgewerkt.
 • Welke governancevorm past bij mijn pps? (2021):
  Pps'en komen in verschillende vormen en maten. Dit geldt ook voor de manier waarop ze georganiseerd zijn. In deze publicatie vind je 4 verschillende governancevormen én praktijkvoorbeelden voor de inrichting van een pps.
 • Fasemodel (2020):
  Kort na de start van de eerste Centres of Expertise in het hbo en Centra voor innovatief vakmanschap in mbo - in 2012 - is het fasemodel ontwikkeld en in 2019 geüpdated. Bedoeld om de ontwikkeling van pps'en in overzichtelijke stappen op te delen en objectief te meten. En om, vanuit een gemeenschappelijke taal, zinvol ideeen en adviezen over next steps uit te wisselen. Dit model is in de afgelopen jaren waardevol gebleken bij de ondersteuning van de ontwikkeling van pps'en en is gaandeweg zelf ook doorontwikkeld. 
 • Digitale Werkplaatsen in beeld (2020):
  Ondernemers, studenten, docenten aan het woord over de eerste zes Digitale Werkplaatsen.
 • Governance van Digitale Werkplaatsen (2020):
  Wat zijn nu de specifieke vraagstukken waar de nieuwe werkplaatsen tegenaan lopen? Voor welke inrichting wordt gekozen, en hoe werkt dat uit in de praktijk? En wat zijn tips en suggesties die de eerste digitale werkplaatsen meegeven aan de werkplaatsen die nog gaan starten? Om dit in kaart te brengen is begin 2020 een interviewronde gehouden langs de zes digitale werkplaatsen die allen eind 2019 subsidie hebben ontvangen en daarmee de eerste digitale werkplaatsen vormen. 
 • Handboek: Samen werkt! (2020):
  Een praktisch handboek voor ICT-bedrijven om succesvol samen te werken met het beroepsonderwijs.
 • Missie, kenmerken en definitie van publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs:
  In dit document staan de missie, kenmerken en definitie van publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs omschreven. Op basis van deze definitie worden ook nieuwe samenwerkingsverbanden op de netwerkkaart toegevoegd.
 • Impactmeting 2019:
  Katapult groeit en dat is mooi. Om de ontwikkeling in beeld te brengen, hebben we een impactrapportage uitgebracht: ‘Impact en meerwaarde’. De cijfers in deze uitgave zijn gebaseerd op een in het voorjaar van 2019 uitgevoerde enquête onder 191 samenwerkingsverbanden, en de netwerkkaart met ruim 300 samenwerkingsverbanden en hun partners. 
 • Eindrapport Commissie Centres of Expertise (okt 2019):
  Oktober 2019 heeft de Commissie Centres of Expertise een eindrapport opgesteld: ‘Centres of Expertise: groeibriljant voor excellente samenwerking in het hbo – In allianties werken aan maatschappelijk impact voor de toekomst’. 
 • Communicatiecheck (2019):
  Als communicatieprofessional in het onderwijs ben je dagelijks bezig met het maken en aanscherpen van communicatie-uitingen en voorlichtingsactiviteiten voor technische opleidingen. Zodat meer jongeren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vmbo-havo-vwo) kiezen voor jouw technische opleidingen. Pak deze check erbij wanneer je een briefing schrijft, middelen ontwikkelt, beelden selecteert etc.
 • Docenten in een publiek private samenwerking (2018):
  In elke pps wordt gestreefd naar een gouden driehoek van docent, student en ondernemer waarbij in een stateof-the-art omgeving het allerbeste beroepsonderwijs wordt gegeven. Binnen de PPS’en wordt gewerkt vanuit diverse modellen. In de publicatie 'docenten in een publiek-private samenwerking' richten we de focus op de docent, als praktische verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven.  
 • Organiseren van publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs (2018):
  Deze presentatie bevat een eerste verkenning van de betekenis van verduurzaming en opschaling van PPS’en in termen van organisatie en governance (2018).
 • Samen opleiden in de arbeidsmarktregio voor kwetsbare jongeren (2018):
  Op deze arbeidsmarkt blijkt dat bepaalde groepen via het onderwijs niet zelfstandig de weg naar duurzame arbeidsparticipatie vinden. In deze publicatie een reflectie op hoe dit komt en wat hieraan te doen is via publiek-private samenwerking.
 • Regio analyse Zuid-Holland (2017):
  Eind 2017 verzochten de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en de Next Education Group (NEG) aan PTvT om een analyse uit te voeren van de pps’en in de provincie Zuid-Holland. Kort geformuleerd is aan de orde hoe de pps’en kunnen bijdragen aan de beleidsdoelen in Zuid-Holland en hoe – omgekeerd – vanuit Zuid-Holland kan worden bijgedragen aan de ontwikkeling van pps. 
 • Regio analyse Limburg (2017):
  De provincie heeft gevraagd om te onderzoeken hoe de ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden verloopt, wat daarvan is te leren en hoe het concept pps in de regio sterker benut kan worden.
 • Auditrapportage CIV (2017):
  Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo: afronding pilotfase 2013-2017
 • Betrokkenheid en financiering publiek private Katapult netwerken (2017):
  In deze notitie gaan we na hoe de netwerken zijn samengesteld en hoe de cofinanciering van de activiteiten verloopt.
 • Inspireren voor een leven lang leren (2017):
  Leven lang leren, publiek private samenwerking, business modellen, innovatie, vakmanschap, het zijn gevleugelde woorden. Dit artikel schetst leven lang leren in de publiek private samenwerkingsverbanden van het beroepsonderwijs en haar partners, ook bekend als Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap. In dit artikel staan drie varianten om leven lang ontwikkelen te organiseren.
 • De toekomst in vier verhalen (2017):
  Scenarioplanning voor de realtie onderwijs-arbeidsmarkt
 • Succesfactoren volgens bedrijfsleven in publiek private samenwerkingen mbo (2016)
  Samenvatting afstudeeronderzoek van Irene van Rijsewijk. Uit de literatuur kwam naar voren dat het voor de factor ‘doelen’ belangrijk is dat deze in samenspraak gemaakt worden, dat ze duidelijk zijn voor alle partners en dat de doelen hoog ingezet, maar wel realistisch zijn. 
 • Handboek publiek privaat innoveren (2015):
  In dit handboek hebben we alle kennis en expertise die we samen met de Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap hebben ontwikkeld, in een bloemlezing verzameld. het is geen uitputtende informatiebron, maar een soort ‘startpagina’, een lijst met wegwijzers.