Een overzicht van mkb-programma's die een nauwe verbinding hebben met Katapult vind je hier.

 

  • MKB!deeHet programma MKB!dee, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, helpt ondernemers die hun knelpunten in kaart hebben gebracht door ze te ondersteunen in het oplossen van hun belemmeringen. MKB!dee-netwerk biedt deze mkb'ers erkenning en een podium voor hun voorbeelden en lessen. Door te laten zien wat werkt en hoe knelpunten worden opgelost, helpen ze andere ondernemers op weg. Samen vormen ze een lerend netwerk.
  • Versnelling digitalisering mkb. Het ministerie van Economische  Zaken en Klimaat zet samen met onderwijsinstellingen en het lokale bedrijfsleven overal in het land digitale werkplaatsen op: lokale publiek-private samenwerkingen van onderwijs, overheid en bedrijven waar ondernemers, studenten en docenten elkaar ontmoeten. Ondernemers die onvoldoende bekend zijn met het efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen, meer klanten bereiken en beter weten wat je klanten willen door data te gebruiken, krijgen hier praktische adviezen van studenten uit het wo, hbo of het mbo en van docenten en experts.
  • MKB route voor het HBO. In partnerschap met MKB-Nederland, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beogen we werkend-leren trajecten in het hbo gericht op versterking van het MKB te stimuleren. Dit gebeurt onder de noemer ‘MKB-route in het hbo’.