Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Bouwblok innovatie beroepspraktijk

#Innovatie beroepspraktijk

Veel pps'en houden zich bezig met het stimuleren en aanjagen van de innovaties van de bedrijven in de regio. Er worden bijvoorbeeld innovatiewerkplaatsen gecreëerd en/of dragen bedrijven rondom bepaalde thema’s innovatievraagstukken aan, waarmee studenten, docenten, experts/business developers en medewerkers van de bedrijven in communities of practice aan de slag gaan. Deze learning communities zijn niet alleen gericht op het onderwijs maar hebben tot doel oplossingen aan te dragen die daadwerkelijk bij de bedrijven geïmplementeerd kunnen worden. Deze learning communities kunnen ook beschouwd worden als een informele vorm van LLO (zie bouwblok 'leven lang ontwikkelen'). Om hierin succesvol te zijn, moet gebruik kunnen worden gemaakt van van up-to-date en relevant regulier curriculum en hybride nieuwe leervormen. Daarnaast is een contextrijke innovatieomgeving belangrijk waar de learning communities aan de slag kunnen en waar zij kunnen beschikken over de state-of-the art benodigde apparatuur en middelen. Ook is het vaak wenselijk dat binnen de betrokken onderwijsinstellingen beschikken over voldoende onderzoekscapaciteit of-vaardigheden. Enerzijds vraag dit om een professionalisering van docenten, anderzijds worden er nieuwe functies gecreëerd: bv. business developers, projectmanagers, docent-onderzoekers in bijv. lectoraatkringen (in hbo) en practoren/practoraat (in mbo). 

Waar gaat het om

 • Stimuleren en aanjagen van de innovaties van de bedrijven in de regio.
 • Creëren van innovatiewerkplaatsen die fungeren als broedplaatsen voor innovatie van producten, processen en diensten.

Wat gebeurt er dan

 • Rondom bepaalde thema’s dragen de bedrijven innovatievraagstukken aan, waarmee studenten, docenten, experts/business developers en medewerkers van de bedrijven in bijv. communities of practice aan de slag gaan.
 • Deze communities zijn niet alleen gericht op het onderwijs maar hebben tot doel oplossingen aan te dragen die daadwerkelijk bij de bedrijven geïmplementeerd kunnen worden.
 • Deze communities kunnen ook beschouwd worden als een informele vorm van LLO (door interactie ontstaan leereffecten over en weer).

Wat voor een soort partners vraagt dit

 • Onderwijsinstelling die beschikt over voldoende onderzoeksvaardigheden, professionalisering van docenten, nieuwe functies bv. business developers, projectmanagers.
 • In het hbo veelal via lectoraten, in het mbo via practoren en practoraten en in samenwerking met hbo.

Wat zijn globaal de afspraken waar je aan moet denken

 • Afspraken over een steady stroom aan opdrachten van de werkveldpartners, waar het onderwijscurriculum omheen te bouwen.
 • Afspraken over de resultaten: gaat het om een resultaatverplichting (waarvoor evt. voor moet worden betaald en ook een kwaliteitsgarantie voor wordt afgegeven) of een inspanningsverplichting waarbij het op de eerste plaats gaat om de leereffecten voor de studenten.

Waar is een goed voorbeeld te vinden

 • Topcentrum E-Commerce (digitale werkplaats),
 • EnTranCe, TechForFuture (innovatie voor/met mkb),
 • CHILL (Communities for Development; hulp bij technische vragen in labs)

Ook interessant