Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Bouwblok innoveren/onderzoeken

#(Praktijkgericht) onderzoek

De co-creatie tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk is kenmerkend voor het praktijkgericht onderzoek (vaak onder leiding van lectoren). Die samenwerking betreft zowel de vraagstelling, de uitvoering als de toepassingen van de resultaten in de praktijk en het onderwijs. Praktijkgericht onderzoek is daarmee de schakel tussen fundamenteel onderzoek en onze samenleving. Resultaten zijn kennis, inzichten, producten en diensten die bijdragen aan innovatie van de beroepspraktijk en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Praktijkgericht onderzoek levert nieuwe kennis en inzichten op voor het onderwijs en speelt dan ook een belangrijke rol in de professionalisering van studenten en medewerkers. Binnen het hbo zijn de lectoraten de basis voor praktijkgericht onderzoek. Binnen het mbo is bv het practoraat een expertiseplatform waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd. Doel is het verspreiden van kennis en innovatie en het opleiden tot innovatief vakmanschap. Het gaat daarbij om het verkennen en ontwikkelen van nieuwe beroepspraktijken ingebed in het onderwijs door praktijkgericht onderzoek. Een lectoraat of een practoraat bestaat uit één of meerdere lectoren of practoren, docent-onderzoekers, promovendi en ondersteunend personeel. Ook docenten, studenten en partners vanuit het (regionale) bedrijfsleven zijn actief betrokken.

Waar gaat het om

 • Beroepsonderwijs en bedrijfsleven ontwikkelen samen kennis en/of doorbraken op complexe maatschappelijke thema’s in de regio (bijv. op gebied zorg, energie, water, wonen, veiligheid etc.)
 • Ontwikkelen van onderzoekende vaardigheden van docenten en studenten
 • Doorwerking van onderzoeksresultaten naar onderwijs en beroepspraktijk

Wat gebeurt er dan

 • Lectoren/practoren zorgen vaak voor de verbinding van partners uit onderwijs en bedrijfsleven, zijn katalysator van onderzoeksvragen, onderzoeken/beschrijven/publiceren nieuwe onderwijsmodellen, brengen inhoudelijke expertise in
 • Bij deze onderzoeken worden student, docenten, medewerkers en experts betrokken. De projecten zijn vaak onderdeel van het curriculum (stage, keuzedeel, minor). Resultaten van het ene project, zijn vaak het startpunt voor vervolgprojecten en vormen zo een onderzoeksprogramma. Steeds vaker is er sprake van een multilevel (hbo/mbo) en multidisciplinaire aanpak (bv studenten van meerdere opleidingen)
 • De kennisdisseminatie van de opgedane kennis vindt plaats door middel van masterclasses, workshops, events, etc.
 • De opgedane inzichten en kennis wordt onderdeel van het curriculum (nieuwe modules, praktijk cases in zowel regulier onderwijs als LLO)

Wat voor een soort partner-bijdrage vraagt dit

 • Onderwijs: oprichten van lectoraten/practoraten en meer aandacht voor onderzoeksvaardigheden bij zowel studenten als docenten
 • Bedrijven verbinden zich voor langere tijd aan de pps en willen gezamenlijk praktijkgericht onderzoek uitvoeren (aanleveren van relevante vraagstukken, expertise (bv experts, deeltijd lectoren/ practoren), ondersteuning bij projecten en relevante connecties)
 • Toegepaste onderzoek Organisaties (bv TNO) en WO: betere samenwerking tussen fundamenteel - en praktijkgericht onderzoek
 • Fieldlabs: aansluiten bij bestaan fieldlabs waar onderwijs al mee samenwerkt

Wat zijn globaal de

afspraken waar je aan moet denken

 • Een duidelijke onderzoeksagenda die richting geeft aan de projecten en aansluit op regionale maatschappelijke thema’s
 • Programmatische aanpak: projecten die op elkaar voortbouwen en daarmee in samenhang bijdragen aan een groter thema
 • Betrokkenheid partners (bedrijven, mbo, hbo, wo) bij inhoud en vormgeving van onderwijs en onderzoek. Bijv. door te participeren in kenniskringen en kenniscirculatie
 • Hybride lectoren/practoren. Lectoren die ook aanstelling hebben aan een universiteit of ook practor zijn in mbo
 • Vraagt aan de kant van de onderwijsinstelling flexibiliteit om docenten en studenten met onderzoeksvragen aan de slag te laten gaan (vrij roosteren docenten; vrije ruimte in opleidingsprogramma's voor onderzoek, aanstellen van docent/onderzoekers)

Interessante links

Ook interessant