Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

De orkestratiefunctie

Om een succesvolle ecosysteem pps op te zetten, heb je een partij nodig die door alle partners wordt vertrouwd, de verschillende werelden kent en optreedt als aanjager en procesbegeleider. Omwille van dat vertrouwen heeft deze aanjager idealiter geen specifiek belang bij het hogere doel van de ecosysteem pps en kan onafhankelijk opereren. Deze onafhankelijke positie vraagt meestal om een eigen entiteit zodat de aanjager/dirigent tussen de partijen kan staan en geen onderdeel is van een van de partijen. De aanjager behartigd niet alleen het collectieve belang, maar ook het belang van de individuele partners en maakt conflicterende belangen bespreekbaar. De partners hebben vaak een eigen cultuur en werken volgens die waarden die inherent zijn aan die cultuur. De partners spreken vaak een eigen taal. De aanjager is een bruggenbouwer tussen deze verschillende culturen en is een tolk. Kortom de aanjager vervult de volgende rollen:

 • Architect: ontwerpt de ecosysteemvisie en de blauwdruk van de ecosysteem pps samen met de partners.
 • Verbinder: brengt de partijen bij elkaar. Waarborgt de gelijkwaardigheid. Weet een juiste balans te vinden tussen het collectieve belang en de individuele belangen.
 • Vertaler: maakt de vertaalslag tussen de verschillende werelden/culturen van de partners (publiek en privaat).
 • Gatekeeper: beheert de toegang van de deelnemers en hun mate van invloed. Bewaakt het proces.
 • Aanjager: is doelgericht en zorgt voor vooruitgang.
 • Regelgever: definieert de regels, normen en processen voor deelname aan het ecosysteem. Stelt kaders.
 • Aggregator/Integrator: maakt van de verschillende bijdragen vanuit de partners een geheel.
 • Motivator: motiveert elke deelnemer door te zorgen voor de juiste incentives en waardeverdeling.

Naast de invulling van de orkestratiefunctie is het ook belangrijk om per partner te bepalen:

 • Wat komt de partner halen?
 • Wat komt de partner brengen?
 • Hoe verhoudt de partner zich tot de andere partners?
 • Welk deel van de autonomie wordt door de partner opgegeven voor het groter geheel?
 • Op welke punten hoeft de partners zich niet te conformeren en kan hij zijn eigen weg gaan?