How to

In het programma zijn er 5 pijlers waar jullie activiteiten op kunnen ondernemen. In deze how to's hebben wij per pijler informatie verzameld en goede voorbeelden gezocht.

1. Ecosysteem pps 
2. Talentontwikkeling
3. Leven lang ontwikkelen
4. Innovatie van de beroepspraktijk
5. Contextrijke infrastructuur