Meten van impact – Theory Of Change

Een ecosysteem pps is complex en het is daarom belangrijk dat de partners een duidelijk en gemeenschappelijk beeld hebben van wat de beoogde maatschappelijke impact is en welke activiteiten daarvoor nodig zijn. Een Theory of Chance (ToC) helpt bij het expliciteren van wat je wil bereiken, wat daarvoor nodig is, wanneer je wat gerealiseerd moet hebben en op welke aannames dat is gebaseerd. Het is een levende tool en zal regelmatig tegen het licht gehouden moeten worden en aangepast moeten worden op basis van nieuwe inzichten en bepaalde resultaten.

In het begin wordt een ToC vooral gebruikt voor het ontwerpen van de ecosysteem pps. Hierdoor ontstaat er een duidelijk beeld van wat van elke partner verlangd wordt. In de uitvoeringsfase, als de eerste pilots worden uitgevoerd, is het vooral een instrument dat helpt bij het tijdig bijsturen van de plannen.

Hieronder vind je een voorbeeld van een template voor Theory of Change: