Kopzorgen over internationaal opschalen? Bezoek de CoVE dokter!

De vakmensen van de toekomst kunnen niet zonder internationale vaardigheden. Onze economie en samenleving zijn zo nauw verweven met Europa en de rest van de wereld, dat we de vakmens van de toekomst hiervoor moeten klaar stomen. Hoe doe je dat? De Europese Erasmus Centers of Vocational Excellence zijn een manier om dit te regelen. Bijkomend voordeel: ook als pps, school of bedrijf doe je de nodige kennis en ervaring op in de samenwerking met je buitenlandse partners.

In deze sessie ga je vier keer tien minuten in gesprek met de projectleiders van de vier Centers of Vocational Excellence die Nederland momenteel kent. Zij zullen hun ervaringen met de Centers delen, vertellen wat voor impact ze maken voor studenten, bedrijven en docenten, maar er is ook volop ruimte voor jouw vragen.

Met bijdragen van: 
Pieter Hoekstra – Platform of Vocational Excellence Water, CIV Water
Sijtske Ouderkerken – European Platform for Urban Greening, Yuverta

Doelgroep:
Projectleiders van pps'en die willen opschalen, bedrijven en scholen met internationale ambities, beleidsmakers met interesse in Europese ontwikkelingen in het beroepsonderwijs

Type sessie:
Vraag maar raak (carrousel vorm)

Regelingen:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/centres-vocational-excellence

Kijk/leestips
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501
www.povewater.eu
www.platformurbangreening.eu
www.allview.eu
www.examhub.eu
www.wearekatapult.eu