Gestructureerde zelforganisatie

#Mkb #Artikel

Miezaan is een maatschappelijke zorgaanbieder met een unieke formule. Jonge mensen worden persoonlijk, snel én tegen lage kosten geholpen in hun ontwikkeling en zelfstandigheid. Het geheim zit in een eigentijdse werkwijze – gestructureerde zelforganisatie - en een heel jong personeelsbestand. Dat maakt leren en ontwikkelen wel een must en dus vroegen ondernemers Johan van den Tweel en Hassan el Barbari een SLIM-subsidie aan. “We willen ook een heel goede werkgever zijn.”

Sinds begin 2018 zijn Johan en Hassan partners in Miezaan, een maatschappelijke start-up die ambulante zorg, beschermd wonen en crisisopvang biedt. In maximaal twee jaar tijd worden jongvolwassenen die in verschillende opzichten achterop geraakt zijn, geholpen om hun leven zo goed mogelijk op de rit te krijgen. Kenmerkend zijn de kleine schaal en de intensieve begeleiding. Waar twee medewerkers elders vaak twintig bewoners begeleiden, hebben ze er bij Miezaan soms maar vijf onder hun hoede. Dankzij al die aandacht kunnen bewoners de draad van hun leven sneller oppakken. Daardoor kan Miezaan met hetzelde aantal plekken meer jongvolwassenen helpen en krijgen de opdrachtgevers – gemeenten –meer waar voor hun (publieke) geld. 

Het klinkt als een succesverhaal – waar hadden jullie SLIM voor nodig? 

Johan: “We hadden een professionaliseringsslag nodig. Als start-up heb je in het begin veel kosten: de eerste twee, drie jaar speelden wij financieel net quitte. We hadden niet veel vet op onze botten.”
Hassan: “En al het geld dat we van opdrachtgevers krijgen, willen we inzetten voor de begeleiding van bewoners. Dus die SLIM-subsidie kwam echt als een geschenk uit de hemel. Daarmee konden we onze medewerkers scholen, onze organisatie professionaliseren. Het heeft ons ademruimte gegeven. Zonder subsidie had dat veel langer geduurd.”

Waar hebben jullie SLIM voor ingezet?

Hassan: “Gestructureerde zelforganisatie is een heel specifieke methodiek. Er zijn geen leidinggevenden, geen vaste functiebeschrijvingen, het team lost alles zelf op. Dat is een manier van werken die bij medewerkers tussen de oren moet komen.”
Johan: “We waren zelf al met professionalisering gestart, maar op een gegeven moment hadden we daar toch hulp bij nodig. We hebben bijvoorbeeld trainers ingeschakeld die onze teams ‘on the job’ getraind hebben in werk-/roloverleg. Waar besluitvorming in een andere organisatie maanden of jaren kan duren, kunnen wij twaalf, dertien besluiten in één overleg nemen, omdat de rollen duidelijk zijn. Als anderen ergens hun zegje over willen doen, gebeurt dat in de wandelgangen.”

Wat was het effect van de professionaliseringsslag die jullie gemaakt hebben?

Hassan: “In het begin was er echt wel weerstand tegen aspecten van gestructureerde zelforganisatie. In dat voorbeeld rond besluitvorming bijvoorbeeld. ‘Waarom mag ik niet óók zeggen wat ik ervan vind?’ Maar na een paar trainingen gaan mensen er de vruchten van plukken en dan merk je dat ze open komen te staan voor verandering van hun eigen gedrag. We hebben medewerkers ook een boek gegeven over de Reinventing Organisations-theorie van Frederic Laloux. Alles samen - de training , het lezen van boeken, het zien van effecten in de praktijk - heeft ervoor gezorgd dat de reactie ging van weerstand naar: ‘we willen alleen nog maar op deze manier werken’. We zien mensen groeien: van passief kijken en er iets van zeggen en afwachten totdat Johan en ik er wat mee gaan doen, naar echt zelf verantwoordelijkheid pakken.”

Is er nog meer nodig om gestructureerde zelforganisatie tot een succes te maken?

Johan: “Je hebt programma’s nodig die dit ondersteunen, denk aan software om op deze manier te vergaderen. Dankzij SLIM zijn we bijvoorbeeld overgestapt van meerdere communicatiekanalen naar één rapportageprogramma waarin alle communicatie plaatsvindt. Eén van de grootste dingen die we gerealiseerd hebben, is de Miezaan Academy: een leeromgeving met allerlei cursussen voor medewerkers. Er is een vaste leerlijn met onderwerpen die iedereen moet doen: medicatieveiligheid, BHV, ontruimen van een locatie... Die dingen moet je gewoon weten. Daarnaast is er een variabele leerlijn: een stuk of dertig onderdelen waarvan wij zeggen: dat sluit goed aan bij ons takenpakket of dat is goed voor het cv van jonge medewerkers. Talen bijvoorbeeld, Excel, of algemene ontwikkelingsmodules.”

Wat moet je als organisatie kunnen of doen om echt profijt te hebben van een SLIM-subsidie?

Johan: “A, je moet een goed plan hebben. En B, je moet de mindset hebben om dat plan uit te voeren en de vinger aan de pols te houden. Ik heb bijna veertig jaar bij de Rijksoverheid gewerkt en daar kreeg ik altijd mee dat je heel veel kunt bereiken, als je maar volhoudt. Houd je aan je doelstelling, neem iedereen mee. Dan krijg je veel voor elkaar. Zeker als je een start-up bent, zoals wij.”

Johan van den Tweel

Johan van den Tweel