Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

De kracht van onderwijs samen met werkveld..

#Innovatie beroepspraktijk

Stichting Innovation Solutions is een leerbedrijf voor en door studenten. Zij leren aan de hand van ICT projecten die zij krijgen van externe bedrijven uit de buurt. Door de uitvoer van deze opdrachten wordt geld verdiend.


Naam PPS Stichting InnoVision Solutions (IVS) 
Opleiding ICT, Applicatieontwikkeling en Mediavormgeving – niv 3 en 4
Opleidingsinstituut Scalda 
Contactpersoon René Mondriaan - rmondriaan@scalda.nl
 

Ingrediënten

Een goede (leer)vraag vanuit het werkveld, studenten, coaches, experts (uit bedrijfsleven) voor een Bedrijfsmatig Ingerichte Leeromgeving. 

Spicyness 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereidingswijze

 • Bij het opzetten van dit project is men begonnen met de de laatste jaars van de opleiding. Het werd een project waar de studenten aan de slag gingen met de hulpvraag “creëer een leeromgeving binnen de school waarin vraagstukken vanuit het bedrijfsleven kunnen worden opgepakt”. Hiervoor waren zowel laatste jaars studenten, bedrijven als coaches (vanuit het onderwijs) betrokken.
 • Samen met studenten werden bedrijfsprocessen ontworpen en is er een bedrijfsmatige structuur binnen de opleiding ingericht. Hierbij werd er samen met experts, vanuit het bedrijfsleven een ondernemersplan geschreven. 
 • Vervolgens hebben studenten samen met een vertegenwoordiger van de school, een stichting opgericht waarmee het nieuwe type onderwijs kon functioneren als een zelfstandig bedrijf waarbij het eigenaarschap bij de studenten ligt. 
 • De studenten werken en trainen zelf aan de acquisitie van opdrachten, het inschatten van kosten, het nemen van risico’s, het zichtbaar maken van leereffecten, het opstellen van contracten enzovoorts. Coaches en expert ondersteunen en helpen de studenten daar waar nodig. 
 • Als er een klant met opdracht (die de student zelf werft) in contact komt met de stichting wordt er een projectgroep verbonden aan het vraagstuk. Deze wordt samengesteld aan de hand van de door de leerling zelf opgestelde leerdoelen. De projectgroep maakt vervolgens een leerofferte; hierin staan de rollen en belangen van alle stakeholders beschreven. Studenten werken daarna met de scrummethode aan de projectopdrachten. 
 • Startende studenten richten direct een portfolio in voor een eerste nulmeting. In de eerste fase van de opleiding (oriënterend) maakt men kennis met elkaar, de leeromgeving, de werkwijze en de stichting. Men krijgt workshops en lessen over basisvaardigheden (waarin ook de vakken zoals Nederlands, wiskunde en Engels aan bod komen). Na de oriënterende fase gaat men steeds vaker werkzaamheden binnen de stichting verrichten. Het onderwijs gaat van aanbodsturing naar vraagsturing. Als een groep leerlingen bijvoorbeeld een specifieke leervraag hebben, zoeken zij samen met docenten naar oplossingen of experts die ze daarbij verder kunnen helpen. Dit portfolio vullen de studenten gedurende hun schoolcarrière meer en meer aan met bewijslast, die ze door het uitvoeren van de verschillende opdrachten verzamelen. 
 • Middels dit onderwijs zijn er binnen deze leeromgeving nieuwe en andere begeleidingsrollen nodig dan in het traditionele onderwijs. Denk aan meer coachend en begeleidend. Door samen met bijvoorbeeld de HRM en docententeam veel te overleggen en mee te nemen in de veranderingen blijf je allemaal op een lijn.  
 • Inmiddels is de hele opleiding via de bovenstaande manier ingericht. 
 • Deze manier van lesgeven wordt deels bekostigd door Scalda (het schoolgebouw, docenten en faciliteiten). De bedrijven die met hun vraagstuk komen betalen ook een prijs, afhankelijk van de grootte van de opdracht en dit wordt aan de stichting betaald. Met een maximale prijs van 1000 euro voor het bedrijf.

Wat ik je nog wil zeggen

Een dergelijk project kan alleen werken als er iets in zit voor alle partijen, een win-win dus voor iedereen. Ook is het van belang om in de gaten te houden dat alle risico’s en kansen goed verspreid zijn.   

Toekomstplannen

 • Bestaande leeromgevingen verbeteren, nieuwe leeromgevingen oprichten en ondersteuning daarbij, delen van kennis en ervaring door landelijke verbinding van studenten en coaches uit deze leeromgevingen. 
 • De doorstroom van het vmbo naar het mbo verbeteren. Er is gezamenlijk geschreven aan een programma voor het Centrum van Top Techniek.  
 • Een (betere) doorstroom naar het HBO realiseren door middel van Studentslab.