Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

E-learning modules op een platform

#Leven lang ontwikkelen


Dit is het:
Online (instructie)video’s waarmee medewerkers kennis in behapbare stukken tot zich nemen die ze eventueel toetsen aan de hand van vragen. De onderwerpen sluiten aan op de scholingsvragen van het bedrijf. De kennis komt van ervaren medewerkers of van buiten. De e-learnings zijn beschikbaar via een tool, zoals een platform op een website of een app. Medewerkers volgen de e-learnings zelfstandig, in hun eigen tijd. Bij nieuwe kennis, die nog niet in een opleiding zit, tellen de e-learnings soms mee voor een certificaat.  

Tip:  “Bedenk of je de opgedane kennis tussendoor of aan het einde wil toetsen. Bedenk wat verschillende medewerkers met de nieuwe kennis moeten kunnen. Voor de één is het voldoende om te weten hóe iets werkt, terwijl andere werknemers moeten begrijpen wáárom iets zo werkt.”  

Voor wie:
Interessant voor kennisintensieve bedrijven en gespecialiseerde beroepsgroepen, in het bijzonder bedrijven die werken met kennis die in opleidingen niet, nog niet of niet meer onderwezen wordt. Denk aan bedrijven in de aandrijftechniek, hoveniers en stukadoors.  


 

ZO PAK JE HET AAN:

Stap 1: Analyseer het huidige opleidingsaanbod en kennisniveau   
Welke kennis is beschikbaar en wat missen we? Welke medewerkers hebben kennis die op anderen moet worden overgedragen?  

Stap 2: Haal behoeftes op bij medewerkers en andere partijen in de keten  
Overleg met hen: welke kennis willen we vastleggen en voor wie? Gedurende het project kun je partijen uit het onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar brengen in een commissie.   

Stap 3: Werk samen met publieke of private onderwijsinstellingen de modules uit  
De ervaren medewerkers of experts vertellen aan de instellingen hoe de praktische handeling werkt en welke informatie van belang is. Doorvragen is daarbij cruciaal. De instellingen werken dit uit in een lesmodule/leerlijn. Denk ook na of en hoe je tussendoor kennis wil toetsen: bijvoorbeeld via kennistesten of (praktijk)opdrachten.   

Stap 4: Sluit aan bij een bestaand e-learningplatform of laat er één ontwikkelen  
Zorg dat de uitstraling en functionaliteiten aansluiten bij de gebruikers. Gebruik bijvoorbeeld voice-overs als de gebruikers niet allemaal goede lezers zijn. Denk ook na over de technologie. Bijvoorbeeld: Iedereen die kan Facebooken, moet ons portaal kunnen gebruiken.  

Stap 5: Doe een pilot met een aantal gebruikers en verwerk hun feedback  


ZO VERHOOG JE DE SLAGINGSKANS: 

  • Maak de filmpjes praktisch, kort en interactief. Niet alle medewerkers zijn gewend aan permanente (bij)scholing.  
  • Bouw kleine beloningen in, dat werkt motiverend. Denk aan badges, digitale certificaten of vinkjes bij afgeronde onderdelen van de modules, of behaalde competenties.  
  • Bedenk hoe je mensen op de hoogte houdt van nieuwe beschikbare kennis. Gebruik bijvoorbeeld pop-ups in de online tool of kom erop terug in ontwikkel- of functioneringsgesprekken.  
  • Laat medewerkers en partners in de keten zoveel mogelijk meedenken. Samenwerking komt de kwaliteit ten goede.   


DIT KAN HET OPLEVEREN:  

  • Meer (nieuwe) kennis bij personeel. 
  • Minder belasting van (ervaren) medewerkers, die minder tijd kwijt zijn aan uitleggen. 
  • Tijdwinst omdat medewerkers zelf bij de kennis kunnen. 
  • Modernisering van de branche en daardoor imagoverbetering.   

 

Innovatieproject e-learningsmethodiek

E-learnings voor de aandrijftechniek  

Uitdaging: Kennis van vertanding en tandwielen wordt op scholen niet meer onderwezen. Ook binnen bedrijven zijn er nauwelijks nog medewerkers die de kennis in huis hebben. Dat maakt de bedrijfsvoering kwetsbaar én legt veel druk op die ene medewerker die er nog wel verstand van heeft.  

Oplossing: De kennis van de medewerker wordt vastgelegd in digitale leermodules en een leerboek. Een deel van de kennis houdt het bedrijf vanuit concurrentieoverwegingen voor zichzelf, al het andere komt beschikbaar voor de hele branche.  

Mkb-partners: Van Eijk Transmissie (high end componenten aandrijftechniek) en de Koninklijke Metaalunie  
Softwareleverancier: CRAFT-Education  

Gouden tip van de bedenkers: “Om te stimuleren dat onze leermodules worden opgenomen in de mbo-programma’s, hebben we roc’s uit de buurt een aandrijfkast aangeboden die ze ontvangen bij de aanschaf van de leermodule.”  

 

 

Modern bestraten: hip & sexy

Kennisbank voor de bestratingsbranche  

Uitdaging: Moderne technieken kunnen het vak van stratenmaker weer aantrekkelijk maken. Maar er zijn nog geen plekken waar de stratenmaker-nieuwe stijl het vak kan leren.  

Oplossing: Via een digitale kennisbank leren medewerkers hoe ze nieuwe technieken inzetten in het dagelijks werk. Sommige filmpjes worden ook ingezet om op middelbare scholen te laten zien hoe modern de branche is. Verder wordt vanuit de kennisbank gewerkt aan een vmbo-keuzedeel ‘machinaal bestraten’.  

Mkb-partners: Bestratingsbedrijf De Krom, Aannemersbedrijf De Jong Hoogwoud, Romeij en de brancheverenigingen OBN en VMS  
Overige partners:Radius College (onderdeel van Curio), SPG Noord-Holland, Concreet Onderwijsproducten (onderwijs), GardDsignTweede Golf (technologie)    

Gouden tip van de bedenkers: ““Blijf geloven in je idee. Als een digitale kennisbank in de bestratingsbranche kan –misschien wel de meest conservatieve branche van Nederland - dan kan het ook in de jouwe.”   

Lees hier het interview met Johan de Krom van Bestratingsbedrijf De Krom.