Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Kennis borgen en delen in kleine leereenheden

#Leven lang ontwikkelen


Dit is het:
Digitale learnings waarmee kennis en expertise van medewerkers worden gevangen in de vorm van video's, teksten, afbeeldingen of audioclips. De learnings zijn makkelijk zelf te maken. Ze kunnen worden gedeeld met collega’s, maar ook met klanten of anderen die er bij baat hebben. Dat gaat via een bestaand digitaal leerplatform of bestaande app: zo kunnen mensen er makkelijk bij en zijn de ontwikkelkosten lager.  

Tip:  “Het is een cyclus: offline teamsessies en kennissessies geven richting aan de learnings, en uit de learnings komen vragen naar voren die je in sessies kunt oppakken.” 

Voor wie:
Voor alle bedrijven met knelpunten die met kennisdeling zijn op te lossen, bijvoorbeeld op het gebied van onboarding, re-integratie, assessment en performance support.   


 

ZO PAK JE HET AAN:

Stap 1: Doe een nulmeting   
Maak via deskresearch of een methode de behoefte aan kennis in je beroep inzichtelijk. Ga na waar in jouw bedrijf de impliciete kennis zit.  

Stap 2: Organiseer generieke teamsessies  
Laat medewerkers zélf bedenken hoe learnings de organisatie kunnen helpen.  

Stap 3: Maak samen een shortlist van onderwerpen en skills  
Kies knelpunten waar iedereen een oplossing voor wil.  

Stap 4: Inventariseer bestaande tools en platforms  
Kies er één die past bij je bedrijf, nulmeting, doelen en medewerkers.   

Stap 5: Werk onderwerpen uit  
Organiseer steeds een sessie rond een casus, met mensen die er verstand van hebben. Haal daar alle kennis omhoog die zij willen borgen.   

Stap 6: Train mensen in het maken van learnings  
Zorg voor tools en begeleiding en/of toegang tot een community.  

Stap 7: Evalueer en herhaal  
Begin je aan een nieuw product? Maak dan bij alle knelpunten meteen een korte learning.  


ZO VERHOOG JE DE SLAGINGSKANS: 

 • Leg uit waarom dit belangrijk is, dan maken mensen er makkelijker tijd voor vrij. 
 • Laat je team het voortouw nemen en geef collega’s een podium (bijvoorbeeld door ze elkaar te laten filmen terwijl ze uitleg geven).  
 • Experimenteer met awards, badges en andere stimulansen om mee te doen. 
 • Bouw follow-up content in, met testjes en meerkeuzevragen. 
 • Kies een tool die gepersonaliseerd leren mogelijk maakt, zodat gebruikers alleen relevante learnings ontvangen. 
 • Kijk of je één tool of platform voor verschillende doelgroepen kunt gebruiken. 
 • Gebruik een zodanige opbouw en techniek dat learnings makkelijk via andere platforms en social media te delen zijn.   

   

DIT KAN HET OPLEVEREN:  

 • Minder bedrijfsrisico’s: collega’s kunnen elkaars werk ondersteunen of overnemen. 
 • Meer tijdwinst en efficiency, minder fouten en problemen. 
 • Meer betrokkenheid en teamgeest. 
 • Meer leerwinst door kleinere leereenheden (makkelijker in te passen en het geleerde blijft beter hangen). 
 • Nieuwe mogelijkheden voor customer support.

 

Bouwenderwijs

Werkplekleren met kleine ‘leerchunks’ in de bouw  

 Uitdaging: Bestaande opleidingen sluiten niet aan bij wat het personeel in de bouw nodig heeft om mee te kunnen met ontwikkelingen als kortere bouwtijden, energietransitie, verduurzaming en nieuwe technologieën.   

Oplossing: De actuele kennisbehoefte wordt met de Kennismonitor© in beeld gebracht. Die behoefte wordt vertaald in een actueel, laagdrempelig, digitaal opleidingsaanbod op de werkplek voor werknemers.   

Mkb-partners: Stam en de Koning (middelgroot bouwbedrijf) en Huybregts Relou Bouw (onderdeel van de landelijk opererende VB Groep) 
Andere partners: Bouwmensen Eindhoven/Tilburg (vereniging van bouw- en infraopleidingsbedrijven) en Instituut Broers (particuliere opleider voor mbo- en bedrijfsopleidingen) 

Gouden tip van de bedenkers: “Sluit met scholing vooral aan op de heersende leercultuur op de werkvloer. Ken je die niet, onderzoek deze dan eerst!”  

 

Wisbits mkb

Doe-het-zelf-tool voor m-learning in het mkb   

Uitdaging: Ondernemers in het mkb willen de kennis van ervaren vakmensen gebruiken om nieuwe mensen op te leiden. Er is echter nog geen tool op de markt waarmee dat snel en goedkoop kan.  

Oplossing: Met Wisbits mkb kunnen mkb-bedrijven hun kennis en expertise zelfstandig vangen in ‘mobiele (m-)learnings’. Die delen ze via mobiel en tablet: intern, maar bijvoorbeeld ook met klanten of patiënten.   

Mkb-partners: BlendIN solutions en Omnigen, TechniCare en Philogirl (van zorgnetwerk Life Sciences & Health 010). Plus een klankbordgroep van ondernemers uit de sectoren zorg, onderwijs en transport. 

Gouden tip van de bedenkers: “Maak het ‘vangen’ van kennis en expertise onderdeel van je langetermijnvisie. Je denkt: dat komt wel. Tótdat er iemand ziek wordt of vertrekt. Kennisdeling geeft rust en leidt tot meer betrokkenheid van werknemers.”  

Lees hier het interview met Nicole van 't Wout.