Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd) om voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden. Als je akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klik dan op 'Cookies toestaan'. Lees hier onze cookieverklaring.

Cookies toestaan Weigeren

Mbo maakt keuzevak voor het VMBO

#Leven lang ontwikkelen #Infrastructuur #Netwerkvorming


Om meer instroom te genereren richting mbo ICT-opleidingen is er vanuit het practoraat een keuzevak ontwikkeld voor de vmbo-scholen in de regio.

Pps: Cloud Engineering  
Opleiding: diverse IT opleidingen 
Opleidingsinstituut: Techniek College Rotterdam 
Contactpersoon: L. van Haren; L.vanHaren@tcrmbo.nl

Ingrediënten
Vo- docenten, vo-leerlingen, mbo docent, mbo studenten, projectleider (vanuit het project), bedrijfsleven en het practoraat. 

Rol bedrijfsleven
Het bedrijfsleven voedt de docenten en projectleider met kennis, materialen, excursies en gastlessen.  

Spicyness

Bereidingswijze

  • Maak vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) een inventarisatie van wat er nu al beschikbaar is op de VO-scholen aan (les)materiaal, kennis en eventueel beschikbare docenten zodat je weet hoe je elkaar kan versterken en nodig is.
  • Breng in kaart welke behoeftes er zijn bij de VO docenten en op basis waarvan leerlingen een keuze maken voor een vervolgopleiding. 
  • In het geval van dit keuzevak bleek een grote behoefte te zijn aan (goede) ICT docenten op het VO. Vanuit het mbo werden er lessen en kennis uitgewisseld om zo samen te groeien tijdens het schrijven aan het keuzevak. 
  • Vanaf de start werd er een werkgroep vanuit het vo en mbo gevormd samen lessen te maken voor het keuzevak. De projectleider is de spil die de contacten met de scholen en bedrijfsleven onderhoudt.
  • De kracht zit in het vooral samen schrijven, uitvoeren en evalueren van de lessen. Deze overlegmomenten werden aan het begin van het schooljaar al direct vastgelegd.  
  • Kies een plek waar alle documenten gedeeld kunnen worden. Denk aan Google-drive of Teams. Op deze manier kan iedereen uit het diverse team te allen tijde erbij. 
  • Voor de lessen die worden gegeven tijdens het keuzevak is een vast format opgemaakt wat elke les een houvast geeft. 
  • Vanuit het practoraat werd een keuzevak docent geschoold. De rol van de practor is kennis delen en verbinden. Er is een dergelijke expert nodig om anderen up to date te houden.  
  • Nu het keuzevak is ontwikkeld en loopt wordt er veel gecommuniceerd via Teams. Dit is een effectieve manier om tussen de lessen en ander werk elkaar te spreken en voeden voor het keuzevak. Daarnaast dient ook het practoraat als kenniscentrum waar men elkaar kan treffen.  
  • De tijd en kosten die nodig waren voor de samenwerking werden vergoed vanuit het RIF.

Wat ik je nog wil zeggen 
Zorg voor een methode waarmee de docenten die het vak geven ondersteunt worden en heb regelmatig contact met elkaar. Een goede aansluiting voor het mbo is van groot belang.  

Trackrecord
In november 2020 zijn al 8 docenten van 5 verschillende vmbo’s geschoold en inmiddels hebben ongeveer 44 leerlingen het keuzevak gevolgd.

Toekomstplan
Vanuit het RIF is een start gemaakt. We werken eraan om de ontwikkelde lessen bij meer vmbo’s onder de aandacht te brengen en dat de samenwerking duurzaam ingezet wordt. Het keuzevak is terug te vinden op de stichting platforms vmbo.